Početna

Srpsko senološko udruženje

Naukom protiv raka dojke

Unapredimo zdravlje dojke

Edukacijom do znanja

SENOLOŠKO UDRUŽENJE SRBIJE je osnovano kako bi se ostvarila čvrsta veza i plodonosna saradnja između svih specijalnosti koji se bave promenama i bolestima dojke, a u cilju unapređenja zdravlja i kvaliteta života pacijenata. Internacionalno Senološko udruženje (SIS), osnovano 1976. godine u Strazburu (Francuska), danas povezuje nacionalna senološka udruženja širom sveta sa istim ciljem.

O nama

Senološko udruženje Srbije je visokostručno, naučno, nevladino i neprofitno udruženje koje okuplja lekare i druge visokokvalifikovane stručnjake

Pročitajte više

Najave

Najave stručnih događaja. Poslednje informacije se o domaćim i međunarodnim stručnim skupovima o senologiji

Pročitajte više

Članstvo

Senološko udruženje Srbije je osnovano kako bi se ostvarila čvrsta veza i plodonosna saradnja između svih specijalnosti koji se bave promenama i bolestima dojke

Pročitajte više

Stručni tekstovi

Baza radova naših autora u međunarodnim stručnim časopisima i na međunarodnim naučnim skupovima

Pročitajte više

Senološki kongres

Prvi srpski senološki kongres. Ovde možete preuzeti program, zbornik radova, video i foto, prvog Srpskog Senološkog kongres, održanog  od 31. mart do 1. april 2017.

Pročitajte više

Foto i video

Fotografije i video snimci o svim aktivnostima, u zemlji i inostranstvu, članova Senološkog udruženja Srbije- Novi Sad.

Pročitajte više

Podrška udruženju

Postanite partner Srpskog udruženja senologa. Pomozite da radimo bolje. Postavite baner na naš sajt ili pošaljite donaciju.

Pročitajte više

54. Kancerološka nedelja: “Savremena onkologija”

Poštovani članovi i kolege, obaveštavamo Vas da će se od 8. do 11. novembra 2017. godine, održati 54. Kancerološka nedelja u organizaciji Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva, u hotelu „Crowne Plaza“ u Beogradu, uz podršku brojnih domaćih i međunarodnih...

SIMPOZIJUM – Rani karcinom dojke, savremeni pristup u dijagnostici i terapiji, Niš, 4.11.2017.

Poštovani članovi i kolege, obaveštavamo Vas da će se 4. novembra 2017, na Medicinskom fakultetu u Nišu, održati simpozijum, sa temom – Rani karcinom dojke, savremeni pristup u dijagnostici i terapiji. Ovaj skup se organizuje sa idejom da se učesnicima predstave...

PATOHISTOLOŠKE KARAKTERISTIKE MOLEKULARNIH PODTIPOVA KARCINOMA DOJKE KOD MUŠKARACA

SESIJA – USMENE PREZENTACIJE Radno predsedništvo: Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović, Doc. dr Lazar Popović Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad, 31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7 Autori...

DA LI MLADE PACIJENTKINJE ZAHTEVAJU TESTIRARANJE MUTACIJE U BRCA 1 I 2 GENIMA PRE HIRUŠKOG LECENJA?

SESIJA – USMENE PREZENTACIJE Radno predsedništvo: Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović, Doc. dr Lazar Popović Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad, 31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7 DA LI MLADE...

Članice Senološkog udruženja Srbije prisustvovale kongresu EUSOBI 2017, Berlin

Članice Senološkog udruženja Srbije, prisustvovale kongresu Evropskog udruženja za imidžing dojke (EUSOBI), održanog od 22. do 23. septembra 2017. godine u Berlinu, Nemačka. Pored predednice Senološkog udruženja Srbije, Prof. dr Dragane Đilas, kongresus su...

EVALUACIJA PROMENA U NEUROBIOHEMIJSKOM PROFILU MOZGA KOD PACIJENTKINJA SA KARCINOMOM DOJKE NAKON PRIMENJENE HEMIOTERAPIJE METODOM VIŠEVOKSELSKE MRI SPEKTROSKOPIJE

SESIJA – USMENE PREZENTACIJE Radno predsedništvo: Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović, Doc. dr Lazar Popović Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad, 31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7 EVALUACIJA...

DETEKCIJA NASLEDNE PREDISPOZICIJE ZA KARCINOM DOJKE I JAJNIKA METODOM NOVE GERACIJE

DETEKCIJA NASLEDNE PREDISPOZICIJE ZA KARCINOM DOJKE I JAJNIKA METODOM NOVE GERACIJE SEKVENCIRANJA PRVI REZULTATI U SRBIJI SESIJA – USMENE PREZENTACIJE Radno predsedništvo: Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović, Doc. dr Lazar Popović Zbornik sažetaka / Prvi...

Članovi Senoloskog udruzenja Srbije učesnici kongresa ESMO Madrid 2017

Članovi Senološkog udruzenja Srbije stiču nova znanja, u Madridu, Španija na skupu onkoga ESMO Madrid 2017. Link na internet stranica – http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-2017-Congress ESMO 2017 Congress Madrid, Spain – 08 Sep – 12 Sep 2017 In an...

Prof. dr Dragana Djilas – Za kvalitet i budućnost lečenja bolesti dojki

Za kvalitet i budućnost lečenja bolesti dojke od izuzetnog značaja je rad Srpskog senološkog udruženja, koje okuplja različite stručnjake koji se bave ovim bolestima. Na čelu sa predsednicom udruženja prof. dr Draganom Djilas, vodećim radiologom za lečenje dojke u...

Doc. dr Nataša Prvulović Bunović – Mamografija na Institutu za onkologiju Vojvodine

Doc. dr Nataša Prvulović Bunović, specijalista radiologije, upravnica centra za imidžing dijagnostiku, Instituta za onkologiju Vojvodine. Prilozi na RTV Vojvodina i Novosadska TV. Jutarnji programi. 23.8.2017 i 21.8.2017. Aparat za mamografiju u Institutu za...

Prijatelji udruženja