Početna

Srpsko senološko udruženje

Naukom protiv raka dojke

Unapredimo zdravlje dojke

Edukacijom do znanja

SENOLOŠKO UDRUŽENJE SRBIJE je osnovano kako bi se ostvarila čvrsta veza i plodonosna saradnja između svih specijalnosti koji se bave promenama i bolestima dojke, a u cilju unapređenja zdravlja i kvaliteta života pacijenata. Internacionalno Senološko udruženje (SIS), osnovano 1976. godine u Strazburu (Francuska), danas povezuje nacionalna senološka udruženja širom sveta sa istim ciljem.

O nama

Senološko udruženje Srbije je visokostručno, naučno, nevladino i neprofitno udruženje koje okuplja lekare i druge visokokvalifikovane stručnjake

Pročitajte više

Najave

Najave stručnih događaja. Poslednje informacije se o domaćim i međunarodnim stručnim skupovima o senologiji

Pročitajte više

Članstvo

Senološko udruženje Srbije je osnovano kako bi se ostvarila čvrsta veza i plodonosna saradnja između svih specijalnosti koji se bave promenama i bolestima dojke

Pročitajte više

Stručni tekstovi

Baza radova naših autora u međunarodnim stručnim časopisima i na međunarodnim naučnim skupovima

Pročitajte više

Senološki kongres

Prvi srpski senološki kongres. Ovde možete preuzeti program, zbornik radova, video i foto, prvog Srpskog Senološkog kongres, održanog  od 31. mart do 1. april 2017.

Pročitajte više

Foto i video

Fotografije i video snimci o svim aktivnostima, u zemlji i inostranstvu, članova Senološkog udruženja Srbije- Novi Sad.

Pročitajte više

Podrška udruženju

Postanite partner Srpskog udruženja senologa. Pomozite da radimo bolje. Postavite baner na naš sajt ili pošaljite donaciju.

Pročitajte više

Najav drugog Srpskog Senološkog kongresa, 24-25.5.2019. Novi Sad

Poštovane kolege i prijatelji sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se u organizaciji Senološkog udruženja Srbije, održati drugi Srpski Senološki kongres, od 24. do 25. maja u Novom Sadu. I pored ocena da je prvi kongres održan od 31.3. do 1.4.2017. godine u Novom...

Najava stručnog skupa – 20-ti svetski kongres međunarodnog senološkog udruženja

Poštovani članovi i članice, poštovane koleginice i kolege, obaveštavamo Vas da će se 20-ti svetski kongres međunarodnog senološkog udruženja održati od 5-7.12.2018. godine u Strazburu, Francuska. Zvanični jezici kongresa – engleski i francuski uz simultani...

TUBERKOLOZA DOJKE – PRIKAZ SLUČAJA

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE Radno predsedništvo: Prof. dr Sanja Stojanović Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad, 31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7 Autori...

KURS DIJAGNOSTIKA BOLESTI DOJKE ZA RADIOLOGE, PATOLOGE, HIRURGE, ONKOLOGE, BREAST SEMINAR SERIES 2018 – Beograd 10.-12. septembar 2018.

Poštovane koleginice i kolege, najavljujemo da će tokom sva tri dana kursa profesora Laszlo Tabara ” Detection and Diagnosis of Breast Diseases Using the Multimodality Approach“ koji se održava od 10-12. septembra u Beogradu, u hotelu Crowne Plaza u Beogradu. učesnici...

FIBROADENOM NA SPOJU PAZUŠNE JAME I PROKSIMALNE TREĆINE NADLAKTICE: PRIKAZ SLUČAJA

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE Radno predsedništvo: Prof. dr Sanja Stojanović Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad, 31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7 Autori...

SAVREMENA HIRURGIJA RAKA DOJKE – NAŠA ISKUSTVA,OPŠTA BOLNICA KRALJEVO

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE Radno predsedništvo: Prof. dr Sanja Stojanović Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad, 31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7 Autori...

SEKRETONI KARCINOM DOJKE – PRIKAZ SLUČAJA

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE Radno predsedništvo: Prof. dr Sanja Stojanović Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad, 31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7 Autor...

SKRINING MAMOGRAFIJA U DOMU ZDRAVLJA OBRENOVAC- REZULTATI PRVOG CIKLUSA

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE Radno predsedništvo: Prof. dr Sanja Stojanović Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad, 31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7 Autor...

ZNACAJ PSIHOLOŠKE PODRŠKE OBOLELIMA OD KARCINOMA DOJKE

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE Radno predsedništvo: Prof. dr Sanja Stojanović Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad, 31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7 Autor...

Časopis RADIOAKTIV – Tema broja Rak dojke

Poštovane članovi, koleginice, kolege i prijatelji obaveštavam Vas da je objavljen prvi broj časopisa Radioaktiv  (tema broja Rak dojke) u izdanju Udruženja radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije, tema „Interventna Radiologija“ U prvom broju za...

Prijatelji udruženja