Održan CME kurs – REMODELOVANJE ONKOLOŠKIH TERAPIJSKIH PRISTUPA U ERI INOVATIVNIH LEKOVA.

20. aprila 2018. godine u kliničko bolničkom centru Bežanijska Kosa održan je CME kurs

REMODELOVANJE ONKOLOŠKIH TERAPIJSKIH PRISTUPA U ERI INOVATIVNIH LEKOVA.

Na skupu su kao predavači i koordinatori aktivno učestvovali članovi Senološkog udruženja Srbije.

Poseban akcenat je stavljen na lečenje i psihološku podršku pacijentkinjama

obolelim od karcinoma dojke mlađe životne dobi (do 40.).

Zaključak učesnika skupa je da postoji potreba iniciranja protokolisanog uvođenja savetovanja za tzv. onkofertilitet

svim pacijentkinjama pre započinjanja polihemioterapije, kako bi im se omogućilo rađanje nakon završenog lečenja.

Takođe je zaključeno da je potrebno intezivnije psihološko lečenje pacijenkinja

za šta trenutno nedostaje kapaciteta i čemu se ne posvećuje dovoljna pažnja.

U sesiji koja se odnosila na Sentinel-node biopsije aksile, ponovo je skrenuta pažnja da je potrebno

i u manjim bolnicama u Srbiji inicirati i razvijati mogućnosti sentinel-node ili drugog vida selektivne biopsije aksile

umesto radikalne disekcije aksile u postojećim uslovima.

Takođe je objašnjena uloga radiologa u preoperativnoj dijagnostici aksile i tehnike radiološki vođene biopsije aksile.