ANGIOSARKOMI DOJKE – PRIKAZ TRI SLUČAJA

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

Autori – N. Santrac1, Prof dr Ivan Marković1,2, M. Goran1, M. Buta1,2, I. Đurišic1, G. Pupić3, Prof dr Radan Džodić1,2
1 Klinika za onkološku hirurgiju, Institut onkologiju i radiologiju Srbije, Pasterova 14, Beograd, Srbija
2 Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Dr Subotica 8, Beograd, Srbija
3 Odsek patologije, Institut onkologiju i radiologiju Srbije, Pasterova 14, Beograd, Srbija

Angiosarkomi dojke (ASD) su retki maligni tumori, veoma agresivni i loše prognoze. Mogu biti primarni ili indukovani radioterapijom dojke ili zida grudnog koša. Preporuke za lečenje ASD zasnivaju se na individualnim iskustvima. Cilj je bio da predstavimo naša iskustva u lečenju ASD.

Prikazujemo 3 pacijentkinje sa ASD koje su lečene u Klinici za onkološku hirurgiju.

Dve su imale primarni ASD, a jedna indukovani koji se razvio na terenu prethodne radioterapije nakon poštedne operacije dojke. Kod prve pacijentkinje (41 godina) prethodno je rađena parcijalna resekcija dojke, ali patohistološki nalazi nisu ukazivali na ASD. Reoperisana je, nakon čega je postavljena dijagnoza „high grade“ primarnog ASD. Učinjena je modifikacija radikalne mastektomije po Halsted-u. Pacijentkinja je preminula dve godine kasnije zbog udaljenih metastaza u kapilicijumu, gingivi i plućima, bez lokalnog recidiva.

Kod druge pacijentkinje (70 godina), sa velikom, brzorastućom tumorskom masom u dojci, zbog sumnje na primarni ASD, učinjena je simpleks mastektomija. Pacijentkinja je živa godinu dana nakon operacije, bez recidiva i udaljenih metastaza.

Pacijentkinja sa indukovanim ASD (40 godina) i lokalno uznapredovalom bolešcu, lečena je inicijalno primenom intraarterijske hemioterapije, a potom je učinjena simpleks mastektomija, uz rekonstrukciju lokalnim režnjem. Pacijentkinja je živa godinu dana nakon lečenja, bez progresije bolesti.

Prioritet je pravovremeno postaviti tačnu dijagnozu kako bi se započelo adekvatno lečenje. Opseg operacije je neophodno prilagoditi lokoregionalnom nalazu, a praćenje preporukama za angiosarkome.