Asimetrija dojki – mogućnosti plastične hirurgije

SESIJA – PLASTIČNA I REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA

Radno predsedništvo: Prof. dr Marijan Novaković, Prim. dr sci. med. Olivera Kosovac

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad, 31. mart – 1. april 2017.

ISBN 978-86-920945-0-7

Doc. dr Siniša Kojić, A. Vilotijevic, V. Stojiljkovic, D. Jocic

Asimetrija dojki je tuzno stanje sa strane psihosexualnog aspekta. Takodje predstavlja i funkcionalne teškoće u odevanju. Uzroci su najčešće razvojni ali mogu biti i jatrogeni. Uzroci razvojnih asimetrija dojki su najčešće razvojne hipoplasticne grudi, tubularne grudi, deformiteti grudnog kosa, Polandov sindrom i ginekomastija kod muskaraca. Preoperativno planiranje podrazumeva detaljan klinički pregled grudi, grudnog zida , ramenog pojasa i gornjeg ekstremiteta da bi se iskljucili kongenitalni problem kao što je Polandov sindrom. Takodje je neophodno properativno merenje nivoa inframamarne brazde, veličine bradavice, distance izmedju bradavice i inframamarne brazde i bradavice i medijalne linije, pinc test u svim kvadrantima dojke , debljinu raspoloživog tkiva dojke, razvijenost pektoralnog mišića kao i eventualno postojanje pectus excavatusa ili carinatuma.
Jatrogene asimetrije dojki najčesće su rezultat asimetricnih redukcija dojki, malpozije implantata nakon augmentacije, kapsularnih kontraktura,  rekonstrukcija dojki i efekta radiacije kod konzervativne terapije. Operativna tehnika je specifična za svaki od navedenih uzroka i zahteva iskustvo u svim tehnikama augmentacije, mastopeksije i redukcije. Dobijeni rezultati su najbolji pokazatelj pravilne preoperativne evaluacije, odabira hirurske tehnike ali i zadovoljstva pacijenata kao najvažnijeg elementa hirurgije asimetrije dojki.