BIOGRAFIJA PREDAVAČA – Doc. dr Jelena Nikolić, PRVI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES

Doc. dr Jelena Nikolić rođena je 17.07.1975 godine u Novom Sadu. Završila je Gimnaziju `Jovan Jovanović Zmaj`, prirodno-matematički smer sa prosečnom ocenom 5.00. Godine 1994. upisuje studije medicine, smer opšta medicina na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu. Diplomirala je aprila 2001. godine sa prosečnom ocenom na studijama 9.63 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. U toku šestogodišnjih studija u dva navrata učestvovala u razmeni studenata medicine pri čemu je 1998. godine provela mesec dana na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Messini (Italija), a 2001.godine mesec dana na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Drugog Univerziteta u Napulju (Italija). Tokom studija aktivno učestvuje u radu međunarodne organizacije studenata medicine, IFMSA. U periodu 1994-96 i 2001-2003 stipendista je Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije.

Septembra 2000. godine dobila je Stipendiju Kraljevske ambasade Norveške na osnovu visokih akademskih rezultata za  hiljadu najboljih studenata sa univerzitetau Republici Srbiji. Od 2001-2004 godine ima status istraživača stipendiste Ministarstva za nauku. Dobitnik je stipendije Ministarstva spoljnih poslova Republike Italije za stručno usavršavanje u trajanju od tri meseca na Klinici za plastičnu hirurgiju  Univerziteta “ La Sapianza” Rim,Italija. Stručni boravak obavljen je u periodu avgust-oktobar 2003 godine. U tom periodu na Klinici je učestvovala kao asistent na hirurškim intervencijama iz oblasti estetske i rekonstruktivne hirurgije, kao i u radu urgentne službe /mentor prof.dr  Fabio Santanelli/.

Doc. dr Jelena Nikolić oktobra 2002. godine upisuje specijalističke studije iz oblasti Plastične i rekonstruktivne hirurgije na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu, Klinika za Plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog Centra Vojvodine. Specijalistički ispit položila je sa odličnom ocenom novembra 2007. godine. U toku specijalizacije aktivno je učestvovala u naučnoistraživačkom radu na Klinici, u organizaciji stručnih sastanaka i sekcija.

Učestvovala je kao saradnika na naučnom projektu Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije pod nazivom „Unapređenje energetskih i ekoloških efikasnosti traktora i mobilnih sistema” u okviru koga je istraživala specifičnosti povreda šake u poljoprivredi i učestvovala u izradi monografije „Mehaničke i termičke povrede u poljoprivredi“ (autor je poglavlja „Opekotinske povrede u poljoprivredi”, koautor poglavlja „Mehaničke povrede šake“).

Usavršavala se iz oblasti rekonstruktivne i estetske hirurgije tokom mesec dana 2010.godine  i oktobra 2016. godine u bolnici “Quiron” Madrid  i u periodu oktobar/novembar 2012. godine na Institututu Ivo Pitanguy u Rio de Ženeiru.

Doc. dr Jelena Nikolić je u radnom odnosu na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra  Vojvodine od 2004.godine. Tokom specijalizacije i u daljem toku rada na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju učestvovala u izradi 60 stručnih radova kao autor ili koautor (7 radova na SCI listi), dve monografije i dva udžbenika.

Doc. dr Jelena Nikolić je doktorirala u januara 2014. na temi “Modeli za procenu rizika oboljevanja od melanoma kože”.  Docent je na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Tečno govori, čita i piše engleski i italijanski, a poseduje srednji stepen znanja nemačkog i španskog jezika.

Edukacija:

Oktobar 2015- predavač na kursu Internacionalnog udruženja za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju ISAPS “ Brazilian-European synergy reshaping the body” na temu “ Breast augmentation and BDD”

April 2015- učesnik IV internacionalnog “Breast surgery workshop”, Rim

Septembar 2014.- učesnik na “Naučnom simpozijumu o lečenju rana negativnim pritiskom”, Beograd, Srbija

Septembar 2013- predavač na 8 kongresu Balkanskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, Budva, Crna Gora

Maj 2012- učesnik 11 Kongresa Srpskog urdruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (SRBPRAS), Beograd

April 2012- učesniк na programu “Savremeni principi lečenja karcinoma dojke”, Beograd, Srbija

Septembar 2011- predavač na 7 kongresu Balkanskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Mart 2010.- učestvovala na stručnom sastanku “Savremena dostignuća u rekonstruktivnoj mikrohirurgiji“ Banja Luka, Republika Srpska, BIH

Oktobar 2009, pohađala „MBC Instructional course“ o opekotinama, VMA Beograd.

Jun 2009.- predavač na temu “Savremena dijagnostika i lečenje melanoma” u okviru VI Vojvođanskih dana opšte medicine

Maj 2009- predavač na temu “Mechanical hand injuries and burns in agriculture” na stručnom skupu SRBPRAS-a u Novom Sadu

Septembar 2008- pohađala edukativni seminar “ VII Recent Advanced in Plastic Surgery R.A.P.S.` – “Galathea”, Beograd

Septembar 2007- pohađala edukativni simpozijum ` VI Recent Advanced in Plastic Surgery R.A.P.S.` – “Galathea”, Beograd

April 2007- učesnik “ XX International Symposium of Plastic and Aesthetic Surgery”, Nica, Francuska

2007- učesnik kursa iz “Nehirurške rejuvenacije lica” u organizaciji Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, Zagreb,Croatia

Septembar 2006- Učesnik na 6. Hrvatskom kongresu plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, Opatija,Croatia

Jun 2006 – ISAPS Postgraduate course in Aesthetic Surgery, Venecija, Italija

Jun 2005- pohađala edukativni simpozijum `IV Recent Advanced in Plastic Surgery R.A.P.S.` – “Galathea”, Beograd

Septembar 2005- ISAPS Postgraduate Instructional Course in Aesthetic surgery, Sveti Stefan, Srbija i Crna Gora

Mart 2005- završila međunarodni kurs mikrohirurgije “Practical seminar in microsurgery od nerves and vessels“ pod mentorstvom prof.dr Mihail Ionac, Temišvar, Rumunija.

Februar 2005- edukativni seminar u okviru kontinuirane edukacije u zdravstvu  “Dermoskopija-bazični principi” , Medicinski Fakultet Novi Sad

Oktobar 2004- pohađala “First functional and aesthetic nasal surgery course” Beograd (European Rhinology Society)

Oktobar 2004- 5th CSPRAS, ESPRAS appointed Congress for 2004 Dubrovnik, Cavtat, Croatia

September 2004 – edukativni seminar u okviru kontinuirane edukacije u zdravstvu “ Maligni Melanom” Medicinski Fakultet, Novi Sad

Septembar 2004 – pohađala III R.A.P.S. education symposium (“Recent advances in plastic surgery”) “Galathea” Beograd

Septembar 2003- Nacionalni kongres Udruženja Plastičnih hirurga Italije, Firenca