Biografije predavača – Ass. dr Gorana Matovina-Brko II Srpski senološki kongres

Dr Gorana Matovina-Brko je rodjena u Novom Sadu.

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završila 2005.godine sa visokom prosečnom ocenom.

Od 2006. godine dr Gorana Matovina-Brko je zaposlena na Insitututu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Od 2007 do 2017. zaposlena i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu kao saradnik u nastavi i asistent na katedri za onkologiju i palijatvnu negu.

Specijalističke studije iz oblasti interne medicine dr Gorana Matovina-Brko je završila 2014. I od tada radi na Klinici za internu onkologiju Insitututa za Onkologiju Vojvodine,

odsek za endokrine tumore i tumore dojke I odsek za hematolonkologiju.

Usavršavala se u bolnici Tenon u Parizu tokom aprila 2008.godine,

učestvovala je na edukacijama u zemlji i inostrantsvu iz imunonokologije, karcinoma dojke, karcinoma prostate u organizaciji ESO I ESMO.

Autor je i koautor u preko 20 sručnih radova iz oblasti onkologije.

Koautor je poglavlja Immune chechkpoint Inhibitors in Treatment of Solid tumors: A New Key in the Hands of Oncologists, knjige  Horisons in Cancer Research,

kao I monografije: Gojaznost je bolest koja se leči – Karcinom dojke I gojaznost.

Učestvuje kao podistraživač u kliničkim studijama 2.i 3.faze koji se aktuelno sprovode na Institutu za onkologiju Vojvodine.

Tečno govori Engleski jezik.

Član je UMOSa (Udruženje medikalnih onkologa Srbije),

ESMO (European Society for Medical Oncology),

Srpskog lekarskog društva i Društva lekara Vojvodine.

Aktivno je uključena u  rad Francusko-srpskog onkološkog udruženja i organizaciju Novosadskog onkološkog kongresa NSOC.

Udata je za Aleksu i mama Filipa i Barbare.