Biografije predavača – Dr sci. med. Ivana Božović-Spasojević II Srpski senološki kongres

Dr sci. med. Ivana Božović-Spasojević je načelnik Dnevne bolnice za hemioterapiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Dr Božovic-Spasojević je specijalista interne medicine, subspecijalista onkolog,

magistar u oblasti Kliničke farmakologije i doktor nauka u onkologiji.

Doktorat u oblasti karcinoma dojke, odnosno prognostičke uloge androgenog receptora u ranom karcinomu dojke,

dr Ivana Božović-Spasojević je odbranila na Medicinskom fakultetu u Beogradu

u saradnji sa Institutom Jules Bordet u Briselu nakon trogodišnjeg boravka na ovom Institutu.

Dr Ivana Božović-Spasojević je sertifikovani subspecijalista za karcinom dojke,

s obzirom na to da je uspešno kompletirala jednogodišnji program evropske škole onkologije

u saradnji sa ULM Univerzitetom u Nemačkoj i nosilac je njihove diplome.

U okviru međunarodnog usavršavanja dr Ivana Božović-Spasojević je boravila tri godine u Belgiji,

na Institutu Jules Bordet kod mentorke profesorke Fatime Cardoso i profesorke Martine Piccart.

Tokom tog perioda aktivno je učestvovala u akademskim projektima poput MINDACT studije,

čiji su rezultati publikovani u najprestižnijem medicinskom časopisu New England Journal of Medicine,

s obzirom na to da su rezultati ove studije uveli u kliničku praksu genske platforme

za izračunavanje rizika od relapsa bolesti kod ranog karcinoma dojke.

Tokom boravka u Belgiji publikovala je više radova u važnim medicinskim časopisima poput Lancet Oncology.

Po povratku u Srbiju dr Božović-Spasojević je nastavila saradnju sa vodećim akademskim organizacija

za istraživanje karcinoma dojke u Evropi i severnoj Americi, poput BIG, EORTC, IBCSG.

Akademski rad dr Ivana Božović-Spasojević je nastavila na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije

gde vodi nekoliko važnih studija poput EORTC studije koja ispituje prirodu karcinoma dojke kod muškaraca,

kao i IBCSG POSITIVE studiju koja ispituje bezbednost prekida hormonske terapije kod žena

koje žele da ostvare trudnoću nakon lečenog ranog karcinoma dojke.

Dr Božovic-Spasojević je član naučnog odbora Kancerološke nedelje,

onkološkog kongresa sa tradicijom preko 50 godina u Srbiji.

Član je naučnog i organizacionog odbora Mladih onkologa Srbije.

U okviru međunardonih udruženja dr Božović-Spasojević je član radne grupe za publikovanje vodiča i priručnika,

kao i radne grupe za adolescente sa malignim bolestima, pri evropskom strukovnom udruženju, ESMO.

Dr Božovic-Spasojević je završila jednogodišnji program pod nazivom Lideri u onkologiji u 2018.god.

pod pokroviteljstvom ESMO organizacije.

Dr Božovic-Spasojević je član Republičke stručne komisije pri Ministarstvu zdravlja

koja je odgovorna za strateške planove i planiranje razvoja onkologije u Srbiji za period 2015-2020.godina.

Dr Božovic-Spasojević je član po pozivu Agencije za lekove i medicinska sredstva,

za nacionalne procedure registracije lekova u oblasti onkologije.

Dr Ivana Božović-Spasojević je stalni član konzilijuma za dojku i konzilijuma za ginekologiju IORS-a.