Biografije predavača – Prof. dr Boris Brkljačić. II Srpski senološki kongres

Prof. dr Boris Brkljačić. je rođen 19.9.1963.g. u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Zagrebu.

Prof. dr Boris Brkljačić je diplomirao 1988. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom studija demonstrator na Zavodu za anatomiju i Zavodu za histologiju i embriologiju.

Pripravnički staž i znanstveni novak, Zavod za nuklearnu medicinu, KBC Rebro. Specijalizirao radiologiju za KB „Merkur“, Zagreb.

Specijalistički ispit iz radiologije položio 1994, a subspecijalistički ispit iz ultrazvuka 2002.godine. Završio poslijediplomski studij „Ultrazvuk u kliničkoj medicini“.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. obranio magistarski rad

„Značenje ultrazvuka i ciljane citološke punkcije u dijagnostici tumora u multinodozno promijenjenim štitnjačma“,

a 1994. doktorsku disertaciju „Istraživanje bubrežnog krvotoka dijabetičara pulsirajućim i obojenim Dopplerom“.

Od 1994.-2001. Prof. dr Boris Brkljačić je radio kao specijalist radiolog i voditelj vaskularne uzv dijagnostike u

Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB „Merkur“.

Od listopada 2001. pročelnik Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB „Dubrava“ u Zagrebu.

Boravio u više navrata od 1993-2003 na visiting fellowship u Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, PA, U.S.A.

Od 1997. voditelj afilijacijskog programa „Jefferson Ultrasound Research and Education Center“ u Hrvatskoj.

1997.izabran za docenta na Katedri za radiologiju i opću kliničku onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

za predmet radiologija. 2002.godine izabran u zvanje izvanrednog profesora.

Dobitnik nagrade Hrvatske akademije medicinskih znanosti „Borislav Nakić“ za znanstveni rad, 1996. i

Rektorove nagrade za najboljeg studenta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1987.g.

Održao preko 30 pozvanih predavanja u Hrvatskoj, S.A.D., Švicarskoj, Italiji, Austriji, Češkoj Republici, Sloveniji, Mađarskoj, BiH.

Prof. dr Boris Brkljačić je recenzent za časopise: European Radiology, Diabetes Care, Collegium Anthropologicum,

Croatian Medical Journal, Paediatria Croatica, Radiology and Oncology. Mentor za 12 obranjenih magistarskih radova i jedne doktorske disertacije.

Od 1999 g. glavni istraživač na znanstvenim projektima 044-003 i 0108-338 (Primjena doplera u dijagnostici bolesti nativnih bubrega u odraslih i djece).

Član domaćih stručnih društava: Hrvatsko društvo radiologa HLZ (potpredsjednik), Hrvatsko društvo za ultrazvuk u medicini i biologiji.

Član stranih stručnih društava: American Institute of Ultrasound in Medicine, Adriatic Vascular Ultrasound Society (AVUS, potpredsjednik),

European Society of Urogenital Radiology (1999-2003), Central European Vascular Forum (CEVF), European Congres and Association of Radiology.

Fellow: European Society of Urogenital Radiology (od 2003.)

Organizirao više međunarodnih seminara u razdoblju od (1998-2004).

Niz godina obavlja dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;

voditelj elektivnog kolegija za studente V godine, voditelj dva kolegija na poslijediplomskom studiju iz radiologije,

te voditelj jednog kolegija na znanstvenom poslijediplomskom studiju.

Član Odbora za doktorate i znanstvena zvanja Medicinskog fakulteta.

Potpredsjednik Povjerenstva za trajnu edukaciju Hrvatske liječničke komore.

Prof. dr Boris Brkljačić je objavio samostalni udžbenik (Dopler krvnih žila, Medicinska naklada, Zagreb, 2000), 15 poglavlja u udžbenicima i knjigama,

te preko 40 znanstvenih radova, od kojih je 22 publicirano u časopisima citiranim u Current Contents. Govori engleski i njemački jezik.

 

Prof.dr.sc. Boris Brkljaćić

Professor of Radiology, Medical School

University of Zagreb, Croatia

Birth date: September 19, 1963.

Place of birth: Zagreb, Croatia

School of Medicine, University of Zagreb; graduated in 1988

Internship: University Hospital Center, Zagreb, 1989

Residency in radiology, University Hospital «Merkur», Zagreb-board exam, April 1994.

Subspecialty exam in Ultrasound, 2002.

Visiting fellowship in ultrasound: Jefferson Ultrasound Research and Education Institute, Thomas Jefferson University Philadelphia, PA, U.S.A. (1993, 1997, 1999, 2001, 2003)

M.Sc.thesis: «Significance of ultrasound and US-guided fine needle aspiration biopsy in diagnosis of tumors in multinodular thyroids», 1991.

Ph.D. thesis: «Pulsed-wave and color Doppler Study of Renal Flow in Diabetic Patients», 1994

Hospital and Faculty positions: Consultant radiologist, Department of Radiology, University Hospital «Merkur», Zagreb,

1994-2001. Docent (assistant professor) of radiology, School of Medicine, University of Zagreb, 1997/2002 Associate (extraordinary) professor of radiology, School of Medicine, University of Zagreb, July 2002- November 2007. Full (ordinary) professor of radiology, School of Medicine, University of Zagreb, elected November 2007 Chairman, Department of Diagnostic and Interventional Radiology, University Hospital «Dubrava», Zagreb, since October 2001.

Awards: Rector’s award for the best student of Zagreb Medical School, 1987. Croatian Academy of Medical Sciencies „Borislav Naki “ award for scientific work, 1996. Membership and positions in Croatian professional associations: Vice-president of Croatian Society of Radiology, vice-president of Croatian Society for Ultrasound in Medicine and Biology, member, Croatian Society of Senology Memberships and positions in international associations: Executive committee member of Central European Vascular Forum, vice-president of Adriatic Vascular Ultrasound Society, fellow of European Society of Urogenital Radiology, member of European Society of Radiology, national delegate in UEMS/POC for radiology, Education committee member of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology, honorary member of Hungarian Society of Radiologists

Professional journals:

Editorial board: Ultraschall in der Medizin – European Journal of Ultrasound; International editorial board: Journal of Ultrasound (Italy) Reviewer for “European Radiology”, «Acta Radiologica“, «European Journal of Radiology»,

“Croatian Medical Journal”, “Collegium Antropologicum”, “Radiology and Oncology”, “Acta Clinica Croatica”, “Pediatria Croatica” Appointments at Medical School, University of Zagreb: Head of English undergraduate curriculum in Radiology; member of the committee for doctoral thesis aprovals and evaluations and scientific promotions; member of the committee for international relations

Other appointments: in charge of professional advisory board for the National mammographic screening program in Croatia Mentor of 13 completed MSc thesis and 2 completed Ph.D. thesis

Languages: English, German

Invited speaker: 75 invited lectures at meetings abroad (40; U.S.A., Italy, Switzerland, Hungary, Slovenia, Austria, Romania, Serbia, BH) and Croatia (35). As author and coauthor 44  resentations at international congresses and meetings and 57 presentations at local congresses and meetings.

Publications: 1 book, 28 chapters in books, 39 papers in magazines cited in CC, 30 papers in other publications

Fields of work: vascular radiology, breast imaging, urogenital radiology, vascular and non-vascular interventions