Biografije predavača – Prof. dr Zoran Radovanović. II Srpski senološki kongres

Prof. dr Zoran Radovanović je specijalista opšte hirurgije, subspecijalista onkolog i direktor  Instituta za onkologiju Vojvodine.

U stalni radnio odnos na Klinici za operativnu onkologiju Instituta za Onkologiju u Sremskoj Kamenici od 5.12.2000.godine

U zvanje asistent-pripravnik na predmetu Onkologija izabran je 27.9.2001.godine. Specijalistički ispit je položio 26.4.2005. godine.

Magistarsku tezu pod naslovom

“Procena vrednosti endorektalne ultrasonografije i magnetne rezonance u preoperativnom određivanju lokalne uznapredovalosti karcinoma rektuma”

odbranio je septembra 2006.godine.

U zvanje asistenta na predmetu Onkologija izabran je 2007.godine, a reizabran 2010. godine.

Doktorsku disertaciju “Značaj staplerskih tehnika na pojavu ranih hirurških komplikacija kod pacijenata operisanih od karcinoma rektuma“ Prof. dr Zoran Radovanović,

odbranio je 23.2.2011. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Oktobra 2011.

izabran u zvanje docenta, a oktobra 2016 u zvanje vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u NovomSadu.

Januara 2016. godine, Prof. dr Zoran Radovanović je izabran za Šefa Katedre za onkologiju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Februar 2016 položio subspecijalistički ispit iz uže specijalizacije Onkologija.

Načelnik je hirurškog odeljenja Klinike za operativnu onkologiju Instituta za onkologiju Vojvodine.

Jula 2016. godine imenovan je za direktora Instituta za onkologiju Vojvodine.

Usavršavao se u Holandiji, Austriji, Italiji, Engleskoj, Nemačkoj i Švedskoj. Uža oblast kojom se bavi je onkološka kolorektalna hirurgija.

Instruktor je kompanije Covidien zakolorektalnu hirurgiju za EMEA region.

 

Usavršavanja:

Kao dobitnik NUFFIC stipendije (Netherlands organization for international cooperation in higher education) u peirodu decembar 2002.-februar 2003.

boravio je 3 meseca u Netherlands Cancer Institute / Antoni van Leeuwenhoek hospital u Amsterdamu

na stručnom usavršavanju iz oblasti hirurgije karcinoma dojke, sentinel node procedura kod karcinoma dojke i rekonstruktivnih operacija dojke.

Član je Evropskog udruženja onkoloških hirurga (ESSO) i zahvaljujući stipendiji ovog udruženja u februaru 2006. godine

boravio je 4 nedelje u Univerzitetskoj bolnici u Groningenu, Holandija na stručnom usavršavanju iz oblasti kolorektalne hirurgije.

Oktobar 2007. godine pohađao je kurs laparoskopske hirurgije kolona u European Surgery Institute, Hamburg.

Maj 2008. ESO kurs “Improving clinical skills in early breast cancer” u Ljubljani.

Septembar 2008. napredni kurs hirurgije karcinoma rektuma (ESSO/ESO “Advanced Course on rectal Cancer”) u Hagu, Holandija.

Novembar 2009. godine je ponovo bio na usavršavanju iz oblasti laparoskopske kolorektalne hirurgije (Laparoscopic Advanced Colorectal Course) u Colchesteru, Engleska.

Maj 2010.godine. Napredni kurs kolorektalne hirurgije (Advanced Course in Colorectal Surgery-Fifth International Workshop), Erlangen University, Nemačka.

Novembar 2010. Kurs široke perinealne ekscizije kod karcinomar rektuma – APR Clinical Immersion Course (Prof. T.Holm), Karolinska Hospital, Stokholm, Švedska,

Maj 2011.godine. Šesti napredni kurs kolorektalne hirurgije (Advanced Course in Colorectal Surgery-Sixth International Workshop),

Erlangen University, Nemačka.2011. Napredni kurs laparoskopske kolorektalne hirurgije-Rijeka, Hrvatska

Jun 2013.godine. Osmi napredni kurs kolorektalne hirurgije (Advanced Course in Colorectal Surgery-Sixth International Workshop),

Erlangen University, Nemačka.

Godišnji kongresi – ESCP, ESSO, ECCO i EBCC

Organizator je “Naprednog kursa hirurgije karcinoma rektuma – Advanced course in rectal cancer surgery”

koji se redovno održava svakegodine počev od 2012.godine u Institutu za onkologiju Vojvodine.

Recenzent je u časopisima “European Journal of Surgical Oncology”-EJSO i “Techniques in coloproctology”. Sekretar hirurške sekcije DLV-SLD 2008-2014.

 

Učešće u projektima:

-»Multimodalno lečenje lokalno uznapredovalog i recidivnog karcinoma rektuma i formiranje dijagnostičko-prognostičkog algoritamskog modela«

finansiranom od strane Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije tokom 2002-2003.godine.

-«Sentinel node in Colon Carcinoma», Internacionalni projekat u saradnji sa «Walter Reed» Army Hospital, Surgical Oncology Division, Washington, USA, 2005 – 2007.

-Projekat unapređenja kvaliteta života osoba lečenih od raka poboljšanjem komunikacije, kretanja kroz proces lečenja i psihosocijalne

podrške kroz PORTAL „BIRAMO ŽIVOT” namenjen osobama lečenim od raka pod pokroviteljstvom

PUBLIC AFFAIRS OFFICE U.S. EMBASSY BelgradeNo SRB100-14-GR-353 u periodu 15. 04. 2014. – 30. 11. 2014.

Nosilac projekta: Društvo za borbu protiv raka u Somboru, Nacionalna asocijacija lečenih od raka (NALOR) -ESCP

pan-European right hemicolectomy / ileocaecal resection audit – 2015.

Kao autor i koautor učestvovao je u izradi većeg broja naučnih radova. Do sada mu je u celosti objavljeno 30 radova u domaćim i stranim časopisima

(9 radova u časopisima sa impakt faktorom) a 38 radova je prezentovano na kongresima u zemlji i inostranstvu.

Kao autor poglavlja učesvovao je u pisanju nekoliko monografija i udžbenika.