Izveštaj sa seminara „Biomarkeri u karcinomu dojke“

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je u organizaciji Senološkog udruženja Srbije, 06. i 07. 10. 2023. godine, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, uspešno održan seminar pod nazivom „Biomarkeri u karcinomu dojke„.

U toku dva dana na seminaru u Novom Sadu aktivno je učestvovalo 70 učesnika i 11 predavača, iz Švedske, Hrvatske, Crne Gore, Republike Srpske i Srbije. Seminar je podržan od strane Udruženja patologia i citologa Srbije, Udruženja medikalnih onkologa Srbije i Institut za onkologiju Vojvodine, a akreditovan je sa 6 KME bodova za učesnike i 12 KME bodova za predavače.

Još jednom veliko hvala svima!

S poštovanjem,

Organizator edukacije:

prof. dr Tatjana Ivković-Kapicl

Predsednik Senološkog udruženja Srbije:

dr sc. med.  Dragana Đilas