Članovi Senološkog udruženja Srbije predavači i učesnici škole ultrazvuka i elastografije.

Članovi Senološkog udruženja Srbije, Doc.dr Nataša Prvulović Bunović, Prof. dr Jasna Trifunović, Doc. dr Jelena Nikolić, Prof. dr Zoran Radovanović i Ass. dr sci. med. Olivera Ivanov, prisustvovali su kao predavači ili učesnici školi ultrazvuka i elastografije u organizaciji UDRUŽENJA ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE. Predavanja su održana u IMIDŽING KLUB UDRUŽENJA ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE, Zemun 22. i 23. decembra 2017. godine.

Doc. dr Jelena Nikolić održala je predavanje sa temom IMPLANTI U DOJKAMA-RIZICI I KOMPLIKACIJE

Doc. Dr Nataša Prvulović Bunović održala je predavanja sa temema KARAKTERISTIKE ULTRAZVUČNIH PRIKAZA ZLOĆUDNIH PROMENA U DOJKAMA U KORELACIJI SA HISTOPATOLOŠKIM NALAZOM, KARAKTERISTIKE ULTRAZVUČNIH PRIKAZA DOJKI SA IMPANTIMA i ULTRAZVUČNO VOĐENE PERKUTANE BIOPSIJE DOJKE.

Prof. dr Zoran Radovanović održao je predavanje sa temom NIPPLE-SPARING MASTEKTOMIJE SA PRIMARNOM IMPLANT REKONSTRUKCIJOM : ISKUSTVA IO VOJVODINE

Sponzor škole VISARIS