DETEKCIJA NASLEDNE PREDISPOZICIJE ZA KARCINOM DOJKE I JAJNIKA METODOM NOVE GERACIJE

DETEKCIJA NASLEDNE PREDISPOZICIJE ZA KARCINOM DOJKE I JAJNIKA METODOM NOVE GERACIJE SEKVENCIRANJA

PRVI REZULTATI U SRBIJI

SESIJA – USMENE PREZENTACIJE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović,
Doc. dr Lazar Popović

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

AUTORI – dr Ana Krivokuca1,

I. Boljevic1, J. Rakobradovic1, S. Jovandic2, M. Brankovic-Magic1,

1. Laboratorija za molekularnu genetiku, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
2. Institut za medicinska istraživanja, Vojnomedicinska akademija, Beograd

Iako se većina karcinoma dojke javlja slučajno kod osoba bez pozitivne porodične istorije (sporadični kancer), 5%-10% svih slučajeva povezano je sa porodičnim nakupljanjem karcinoma dojke i/ili jajnika (nasledni karcinom). Najcešce genske promene u naslednom karcinomu su mutacije u BRCA1/2 genima. Zahvaljujući razvoju nove generacije sekvenciranja (NGS), otkriveni su drugi geni čije mutacije doprinose nastanku nasledne predispozicije. U Laboratoriji za molekularnu genetiku Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije NGS se uspešno sprovodi od aprila 2016. u cilju detekcije nasledne predispozicije za karcinom dojke i/ili jajnika. Do sada smo testirali 55 ispitanika na prisustvo mutacija u panelu 19 gena preporučenom od strane NCCN-a (National Comprenhensive Cancer Network). Ukupno smo detektovali 8 štetnih mutacija (klasa 5) u BRCA genima (14,5%), od kojih je 6 u BRCA1 (14,5%) i 2 u BRCA2 genu (3,6%). Sve mutacije u BRCA genima su potvrdjene Sangerovim sekvenciranjem. Detektovali smo i jednu mutaciju klase 4 (verovatno štetna) u BRCA1 genu i dve varijante nepoznatog kliničkog značaja (klasa 3) u BRCA2 genu. Pored mutacija u BRCA genima, pronašli smo i 3 štetne mutacije u visoko-penetrabilnom genu PALB2 (5,5%), 1 mutaciju u srednje- penetrabilnom genu CHEK2 (1,8%) i 1 mutaciju u nisko-penetrabilnom genu PMS1 (1,8%).

Detektovali smo i varijante nepoznatog klinickog značaja u genima NBN, CDH1 i RET. Implementacija NGSa omogućila je ekasniju i pouzdaniju detekciju mutacija i značajno je ubrzala proces testiranja. Učestalost detektovanih mutacija uklapa se u literaturne podatke a činjenica da smo pronašli štetne mutacije i u drugim genima ukazuje na značaj analize šireg panela gena u našoj populaciji.