Doc. dr Nataša Prvulović Bunović – Održan 2. SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES

Načelnica centra za imidžing Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici,

Docent dr Nataša Prvulović Bunović.

Održan 2. Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešćem u Novpm Sadu, 24–25. maj 2019.

ORGANIZATORI: Senološko udruženje Srbije, Centar za KME Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

www.senologija.org.

Novosadska TV. 25.05.2019.