Doc. dr Siniša Kojić

Doc. dr Siniša Kojić je postao doktor medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Lekarski staž obavio na Klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju u Sarajevu. Bio je specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije na VMA Beograd,a jedno vreme radio na Medicinskom fakultetu Sarajevo. Asistent na predmetu Hirurgija – Medicinski fakultet Sarajevo.

Radio u Kliničkom centaru medicinskog fakulteta Sarajevo. Doc. dr Siniša Kojić je magistrirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radio i kao viši asistent na predmetu hirurgija – Medicinski fakultet Srpsko Sarajevo, a od 1996. i na KBC Bežanijska Kosa u Beogradu

Predavač i instruktor na:

International Practical Course in Microsurgery, Timisoara, Romania (2000.god) i Leopold-Franzes-University Innsbruck, Austria Department of Plastic & Reconstructive Surgery (2000.godine), Nofretete Klinik, Bon, Nemačka (2001.godine), Department of Plastic Surgery, Clinical Centre Gent, Belgija (2001.godine), Paces Clinic, Atlanta, USA (2002, 2005, 2006, 2007 i 2008.godine), MD Anderson oncology Center Houston Texas USA (2005.godine), Tenon & Rotshield bolnici, Paris (2003. godina).

Doc. dr Siniša Kojić je doktorirao medicinske nauke na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, » Značaj neurokutanih režnjeva u rekonstrukciji potkolenice i stopala« ,Mentor Prof Dr Sci Bozina Radević.

U martu 2012. godine, Doc. dr Siniša Kojić, izabran u zvanje docenta na predmetu hirurgija – uža oblast plastična i rekonstruktivna hirurgija, na Medicinskom fakultetu Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu.