Prof. dr Tatjana Ivković Kapicl

Prof. dr Tatjana Ivković Kapicl, medicinski fakultet u Novom Sadu upisala je 1990. godine, a diplomski ispit položila je 1996. godine. Tokom studija, nagrađena je od strane Univerziteta u Novom Sadu za izuzetan opšti uspeh, kao i za najuspešniji studentski rad 1996. godine. Specijalistički ispit iz Patologije položila je 2001.godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, sa odličnim uspehom. Magistarsku tezu iz oblasti neovaskularizacije u karcinomu dojke, doc. dr Tatjana Ivković Kapicl, odbranila je 2004. godine, a doktorsku disertaciju 2009. godine na temu: Ekspresija bazalniih i luminalnih citokeratina u duktalnom infiltrativnom karcinomu dojke.

Od 1999. godine uključena je u rad katedre za patologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, gde je nakon asistentskog staža, 2010.godine izabrana u zvanje docenta. Od 1997. godine zaposlena je na Odeljenju za patologiju i citodijagnostiku Instituta za onkolgiju Vojvodine, gde se nalazi na poziciji Načelnika odeljenja za patologiju i molekularnu dijagnostiku. Doc. dr Tatjana Ivković Kapicl se bavi tumorskom patologijom; posebno patologijom karcinoma dojke, ginekološkom patologijom i patohistološkom dijagnostikom promena u gastrointestinalnom sistemu.

Stručno se usavršavala u Univerzitetskoj klinici u Hajdelbergu, gde je tokom 2008. godine radila sa Prof. dr Peterom Sinnom, a u okviru stipendije Evropskog udruženja za dijagnostiku i lečenje karcinoma dojke (EUSOMA). 2010. godine se kao nagrađeni stipendista Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u okviru projekta: Srbija u borbi protiv raka, Doc. dr Tatjana Ivković Kapicl se usavršavala u Švedskoj, pod mentorstvom Prof. dr Tibora Tota. Autor je 2010. godine nagrađenog projekta Ministarstva zdravlja Republike Srbije:

Dijagnostika malignih tumora metodom velikih histoloških rezova. Nosilac je Pokrajinskog projekta na temu značaja sentinelnog nodusa kod ranog karcinoma grlića materice koji je realizovan tokom 2015. godine.

Prof. dr Tatjana Ivković Kapicl je pohađala velik broj profesionalnih kurseva iz oblasti tumorske patologije i molekularne dijagnostike. Aktivni je učesnik i predavač na brojnim domaćim i internacionalnim seminarima i kongresima iz oblasti patologije i dobitnik diploma iz ove oblasti. Član je domaćih i inostranih udruženja iz oblasti patologije i onkologije. Autor je poglavlja u udžbeniku Patologija za studente medicine u izdanju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, kao i Praktikuma iz patologije za studente stomatologije i medicine. Autor i koautor je većeg broja stručnih radova.

Udata je, majka troje dece.