Drugi Srpski Senološki kongres akreditovan kao međunarodni kongres

Drugi Srpski Senološki kongres je od strane Zdravstvenog saveta Srbije akreditovan kao međunarodni kongres.

Ovim se obezbeđuje maksimalnih 15 bodova za predavače,

13 bodova za usmene prezentacije

11 bodova za poster prezentacije i

10 bodova za učesnike.

PREUZMITE PRELIMINARNI PROGRAM U PDF-u

AKREDITACIJA
Kongres je akreditovan kod ZSS odlukom broj 153-02-449/2019-01 од 04.03.2019. pod evidencionim brojem
A-1-578/19 kao međunarodni kongres i dobio je 15 bodova za predavače, 13 bodova za usmenu prezentaciju,
11 bodova za poster prezentaciju i 10 bodova za pasivno učešće.

CILJNA GRUPA KONGRESA: lekari, radiolozi, internisti, onkolozi, hirurzi, radni terapeuti i patolozi.

VAŽNI DATUMI
20. april 2019. – rok za prijem sažetaka
27. april 2019. – rok za obaveštavanje o prihvatanju i načinu prezentovanja rada
03. maj 2019. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike sa prihvaćenim radom
10. maj 2019. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike bez rada

KOTIZACIJA
Kotizacija za lekare – 15.000,00 RSD
Kotizacija za lekare – članove Senološkog udruženja sa plaćenom članarinu za 2019. god. – 10.000,00 RSD
Kotizacija za lekare na specijalizaciji – 7.500,00 RSD

PRIJAVA UČEŠĆA I SMEŠTAJA
Prijava učešća i smeštaja se vrši popunjavanjem elektronske prijave koja je dostupna na internet stranici

Izvršnog organizatora (www.smart-travel.rs).

Po prijemu popunjene prijave, Izvršni organizator de ispostaviti predračun sa rokovima za uplatu.

 

ORGANIZATORI KONGRESA

Senološko udruženje Srbije
Put doktora Goldmana 4
21208 Sremska Kamenica
Telefon: +381 21 480 5613
Web: senologija.org

Centar za KME
Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad
Telefon: + 381 21 484 3010
Web: www.medical.uns.ac.rs

 

IZVRŠNI ORGANIZATOR KONGRESA

SMART International doo
Agencija SMART Travel
Svetog Save 43/I, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 308 66 94
E-mail: office@smart-travel.rs
Web: www.smart-travel.rs