EVALUACIJA PROMENA U NEUROBIOHEMIJSKOM PROFILU MOZGA KOD PACIJENTKINJA SA KARCINOMOM DOJKE NAKON PRIMENJENE HEMIOTERAPIJE METODOM VIŠEVOKSELSKE MRI SPEKTROSKOPIJE

SESIJA – USMENE PREZENTACIJE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović,
Doc. dr Lazar Popović

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

EVALUACIJA PROMENA U NEUROBIOHEMIJSKOM PROFILU MOZGA KOD PACIJENTKINJA SA KARCINOMOM DOJKE NAKON
PRIMENJENE HEMIOTERAPIJE METODOM VIŠEVOKSELSKE MAGNETNO-REZONANTNE SPEKTROSKOPIJE: PILOT STUDIJA

Autori:

Prof. dr Duško Kozic, Ass. dr sci. med Jasmina Boban, Prof. dr Dragana Djilas, Prof. dr Dragana Bogdanović-Stojanović,
Doc. dr Nataša Prvulović Bunović, Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilovic, dr Nikola Boban, Ass. dr sci. med. Mladen Bjelan
Institut za onkologiju Vojvodine

Hemioterapijom indukovano kognitivno oštecenje (CRCI) predstavlja skup neuroloških i psiholoških poremećaja koji prate primenu lekova u sklopu adjuvantnog lečenja karcinoma dojke. Standardni magnetno-rezonantni imidžing (MRI) omogućava vizualizaciju samo strukturnih promena moždanog tkiva, dok magentno-rezonantna spektroskopija (MRS) omogućava prikaz promena u neurobiohemijskom profilu. Cilj ovog rada je da prikaže promene u mozgu detektovane metodom viševokselske MRS mozga kod pacijentkinja sa karcinomom dojke tretiranih antraciklinskim preparatima. U studiju je uključeno 11 žena obolelih od karcinoma dojke, sa normalnim nalazom na standardnom MRI, kojima je urađena viševokselska MRS suprakalozalne bele i sive mase velikog mozga (ukupno 12 voksela, lokalizovanih u frontalno i parijetalnom supkorteksu i u cingularnom girusu) nakon primenjena 4 ciklusa antraciklinske terapije (AC protokol). Analizirani su odnosi NAA/Cr, Cho/Cr i mI/Cr i uporeeni sa normalnim referentnim vrednostima. Uočen je difuzni značajan pad NAA/Cr u svim posmatranim vokselima (p<0.05). U sivoj masi cingulranog girusa evidentiran je značajan porast mI/Cr odnosa, posebno izraženo u zadnjem cingulumu. U parijetalnom supkorteksu i pojedinim vokselima uočen je porast Cho/Cr, koji je na nekoliko lokalzacija dostigao statističku značajnost (p<0.05).

Proces neuronskog oštećenja/disfunkcije indukovanog primenom hemioterapije u karcinomu dojke je difuzan, zahvata regione supkortikalne bele i interhemisferične sive mase. Najverovatnije je da u osnovi oštećenja leži inamacija ili imunološka aktivacija, obzirom na evidentirani porast markera inflamacije i metabolizma na ćelijskoj membrani.