FOTO. PRVI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES. PETAK 31.3.2017.

Fotografije učesnika i predavača na Prvom Srpskom Senološkom Kongresu,

I dan. Petak 31. mart 2017. godine. Rektorat Novosadskog Univerziteta.

 

FOTO. PRVI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES. PETAK 31.3.2017.

Fotografije učesnika i predavača na Prvom Srpskom Senološkom Kongresu,

I dan. Petak 31. mart 2017. godine. Rektorat Novosadskog Univerziteta.