MESTO PERKUTANE RF ABLACIJE I KRIOTERAPIJE KARCINOMA DOJKE: GDE JE MESTO MINIMALNO INVAZIVNE TERAPIJE KARCINOMA DOJKE?

SESIJA – RADIOLOGIJA

Radno predsedništvo:

Prof. dr Boris Brkljačić,

Prof. dr Dragana Đilas

 

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad, 31. mart – 1. april 2017.

ISBN 978-86-920945-0-7

 

Prof. dr Boris Brkljačić

 

Poštedni kirurški zahvat (kvadantektomija, conservative breast surgery), nakon koje slijedi radioterapija, u kombinaciji s mapiranjem sentinel limfnih čvorova da se smanji nepotrebne disekcije aksilarnih čvorova predstavlja etabliranu metodu liječenja malog karcinoma dojke. Starije pacijentice, dobi preko 70 godina, uglavno se liječe poštednim kirurškim zahvatima bez aksilarne disekcije, uz akceleriranu radioterapiju i endokrinu terapiju. Smatra se da je manje agresivan tip liječenja u toj dobnoj skupini dovoljan zbog komorbiditeta. Novije metode minmalnog invazivnog liječenja pod nadzorom slikovnih metoda su korištene u nekim slučajevima: radiofrekvencijska ablacija, (RFA), krioterapija, mikrovalna terapija i high-intensity focused ultrasound (HIFU).

RFA se naširoko koristila za ablacije primarnih tumora jetre i metastaza u jetri, tumora bubrega i tumora pluća. Dojka, koja je smještena površno, vrlo je povoljna za RFA, jer nema drugih organa na putu elektrode od kože do tumora dojke. RFA dojke se može vršiti u lokalnoj anesteziji, uz prihvatljivu raznu boli, dok je za RFA jetre i bubrega nužna opća anestezija. Kad god je moguće kirurški zahvat je metoda izbora za liječenje karcinoma dojke. U većini radova je RFA rađena prije operacije, kako bi se provjerila djelotvornost ablacije. Rezultati RFA s kompletnim nestankom tumorskog tkiva su obećavajući, u liječenju povoljno smještenih invazivnih duktalnih karcinoma, promjera manjeg od 2-3 cm.

U praksi ima malo bolesnica s malim karcinomima dojke i visokim rizikom za opću anesteziju. To su uglavnom vrlo stare žene, s kardiopatijom i ostalim kronicnim bolestima. Neke pacijentice odbijaju kirurški zahvat. Te pacijentice mogu imati koristi od RFA ili krioablacije, kako bi izbjegle operacijski zahvat. Rezultati objavljenih studija i naši vlastiti rezultati bit će prikazani u predavanju.