Najava stručnog skupa – 36th Annual Miami Breast Cancer Conference

Najava stručnog skupa – 36th Annual Miami Breast Cancer Conference

Datum održavanja 7-10. mart 2019. godine

Mesto održavanja – Fontainebleau Miami Beach , Collins Avenue 4441, Miami Beach, Florida 33140, United States

Troškovi registracije

Mini Symposium* &
Main Conference
March 07 – 10, 2019
Main Conference Only
March 08 – 10, 2019
Advance
On-Site
Advance
On-Site
Physicians
$1,169
$1,289
$829
$879
Fellows**
$979
$1,099
$639
$689
Nurses, PAs, Other Health Care Professionals
$839
$959
$499
$549
Industry***
$1,319
$1,439
$979
$1,029
Guest (access to receptions only)*
$199
$249
$199
$249

*Discount does not apply to the Mini-Symposium or Guest Registration.
**FELLOWS registration must be accompanied by a letter from your director/chair stating current fellowship for discount.
***INDUSTRY is defined by PER® as any person employed by a for-profit organization, including biotech, financial, and pharmaceutical.

Optimalni tretman pacijenata sa rakom dojke se ubrzano menja kao rezultat napredovanja u svim aspektima brige o pacijentima,,

uključujući prevenciju, pregled i detekciju, kao i u primarnim modalitetima lečenja,

hirurgiji, radioterapiji, endokrinoj terapiji, citotoksičnoj hemoterapiji , i novoj biološkoj terapiji.

Sve je veći fokus na multidisciplinarnoj brizi o pacijenatima obolelim od kompleksne bolesti kao što je rak dojke,

kroz upotrebu integrisanih timova profesionalaca koji predstavljaju relevantne modalitete liječenja,

uključujući hirurgiju,  radioterapiju i sistemske medicinske intervencije.

Multidisciplinarna konferencija o raka dojke u Majamiju okupiće

hirurške, medicinske i radiološke onkologe, sa ciljem podsticanja svesti o najsavremenijim tretmanima

u svakom terapeutskom području i podsticanju saradnje.

Na Miami Breast Cancer Conference, pioniri inovativnih pristupa u svakoj od ovih subspecijalnosti  pruži će

uvid u optimalno multidisciplinarni menadžment u lečenju pacijenta sa rakom dojke i njegovom primjenom u praksi.

Ciljna grupa

Ovaj  program je namenjen na medicinskim, hirurškim i radiacionim onkolozima,

zainteresovanim za lečenje pacijenata sa rakom dojke.

Pozivaju se da uzmu učešće i medicinske sestre, radiološki tehničari, lekari ostalih specijalnosti,

istraživači i drugi naučni radnici zainteresovani za lečenje raka dojke.

VIŠE INFORMACIJA NA INTERNET STRANICI – https://iii.hm/k6b