Najava stručnog skupa – REMODELOVANJE ONKOLOŠKIH TERAPIJSKIH PRISTUPA U ERI INOVATIVNIH LEKOVA

Poštovani članovi i članice, poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo Vas da će se program kontinuirane edukacije –

REMODELOVANJE ONKOLOŠKIH TERAPIJSKIH PRISTUPA U ERI INOVATIVNIH LEKOVA – A-1-783/18

održati 20. aprila 2018. godine u kliničko bolničkom centru Bežanijska Kosa

Skup je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-507/2018-01

Mesto održavanja – KBC Bežanijska kosa.

Kotizacija je besplatna.

Broj  bodova za predavače – 8,

Broj  bodova za slušaoce – 4.

Ideja kursa je da se inicira primena sentinel node biopsije limfonodusa aksile prilikom operacije karcinoma dojke

u bolnicama u Srbiji koje to još uvek ne primenljuju.

Satnica
08,30-09,00 Registracija učesnika
09,00-09,10 Pozdravna reč VNS Ass. dr sc med. Marija Zdravković
09,10-09,15 Uvodna reč Prof.dr sc med.Miroslav Granić

Sesija 1 Savremena terapija nesitnoćelijskog karcinoma pluća u Srbiji – D Jovanović, Z Andrić
09,15-09,45 Imunoterapija u karcinomu pluća i izazovi imunskih neželjenih efekata predavanje Prof.dr sc med. Dragana Jovanović
09,45 -10,00 Biološka terapija u karcinomu pluća – pomaci u 2017. predavanje Dr sc med. Zoran Andrić
10,00-10,15 Best of WCLC 2017- Yokohama – Karcinom pluća predavanje Ass.dr sc med. Milica Kontić
10,15-10,30 Hirusko lečenje solitarnih nodularnih promena u plućima predavanje Dr Zoran Spasić

10,30-10,45 Diskusija
10,45-11,00 Kafe pauza

11,00- 11,15 Cimavix EGf i vakcine u karcinomu pluća – naša iskustva predavanje Dr sc med Zafir Murtezani
11,15 -11,30 Case report predavanje Dr Vesna Ćeriman
11,30-11,45 Case report predavanje Dr Sanja Kostić
11,45-12,00 Sponzorsko predavanje predavanje Dr sc med. Zoran Andrić
12,00-12,15 Diskusija
12,15-12,30 Kafe pauza

Sesija 2 Izazovi u hirurškom i medikalnom lečenju karcinoma dojke – V Kostić, N Ivanović, Z Andrić
12,30-12,50 Predstavljanje novoformirane baze podataka za karcinome dojke u KBC,,Bežanijska kosa predavanje                                           Prof.dr sc med.Nebojša Ivanović
12,50-13,10 Specifičnosti hirurškog i medikalnog tretmana karcinoma dojke kod mladih pacijenata predavanje                                                    Prof.dr sc med.Miroslav Granić
13,10-13,30 Psihološki aspekti pojave karcinoma dojke kod mladih pacijentkinja usmena prezentacija Vesna Kostić
13,30-13,45 Diskusija

Sesija 3 Sentinel node biopsija(SNB) kod karcinoma dojke- mogućnosti primene tehnike u medicinskim centrima ograničenih tehničkih uslova – M Granić, D Nikolić
13,45-14,00 Ultrazvukom vođene biopsije limfnih nodusa aksile. Predavanje Prof.dr sc med Dragana Đilas
14,00-14,15 Savremene modifikacije u pristupu ,,sentinel node“ biopsije. Predavanje Doc.dr sc med. Ivan Marković
14,15-14,30 Uporedna analiza hirurških tehnika različitih načina obeležavanja ,sentinel “nodusa aksile kod karcinoma dojke.                        Predavanje Doc.dr sc med. Darko Zdravković
14,30-14,45 SNB kod karcinoma dojke samo vitalnom bojom – iskustva i rezultati KBC ,,Bežanijska kosa“                                                        Predavanje Dr Nataša Čolaković
14,45-15,00 Specifičnosti patohistološke dijagnostike ,,sentinel “nodusa karcinoma dojke. Predavanje Dr Svetlana Oprić.

15,00-15,15 Diskusija
15,30-15,45 Zatvaranje simpozijuma i podela sertifikata
15,45 Koktel