NAKON “CORE” BIOPSIJE B3 LEZIJE U DOJKAMA JE POTREBNO HIRURŠKI ODSTRANITI

SESIJA – SESIJA PRO ET CONTRA

Radno predsedništvo:

Doc. dr Tatjana Ivković Kapicl,
Prof. dr Nikola Bešić

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad, 31. mart – 1. april 2017.

ISBN 978-86-920945-0-7

PRO – Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović

CONTRA – Doc. dr Nataša Prvulović Bunović

 

 

PRO – Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović

Centar za imidžing dijagnostiku, IO Vovodine, Sr. Kamenica

Histopatološki nalaz biopsija dojke se klasifikuje u skladu i koristeći B klasifikaciju (Europian Working Group on Brest Screening Pathology).Kategorije B2(benigno ) i B5 (maligno) su najčesće dijagnoze,ali broj lezija koje su okarakterisane i definisane kao B3 lezije /lezije sa nesigurnim malignim potencijalom/, su u velikom porastu. Ova heterogena grupa obuhvata atipičnu intraduktalnu epitelnu proliferaciju,lobularnu
neoplaziju,radial scar,papilarnu leziju i columnar cell change….Zajednički faktor za sve nabrojanje entitete je da imaju nizak ali signfikantan stepen maligniteta,u sklopu lezije ili okolnog tkiva,stoga ove lezije zahtevaju ekcizionu(otvorenu) biopsiju zbog dobijanja kompletnog patohistološkog nalaza. Core biopsije dojke ii VAB ( vakum asistirana biopsija) predstavljaju minimalno invazivne dijagnostičke interventne  procedure kojima se dokazuje patohistološki nalaz lezija koje su suspektne. Nakon svega konzilijum lekara za dojku – radiolog,patolog,hirurg ,onkolog i radiacioni onkolog odlucuju o daljem tretmanu lezije i pacijenta.

CONTRA – Doc. dr Nataša Prvulović Bunović
Centar za imidžing dijagnostiku, IO Vovodine, Sr. Kamenica

U grupu B3 lezija svrstavamo širok spektar promena u dojci nejasnog malignog potencijala i time različitog značaja. Nakon core biopsije i postavljanja dijagnoze B3 lezije multidisciplinaran tim donosi odluku o daljem menadžmentu promene, a osnov za dalji tretman je dijagnoza: B3 bez ili sa atipijom. Tradicionalno, dijagnostika ovih lezija se završavala „otvorenom“ biopsijom i uglavnom kompletnom ekscizijom, ali se usavršavanjem imidžingom vođenih tehnika biopsije veći zadatak poverio radiolozima. Kontra hirurgije kod B3 lezija je: ne mala mogućnost nastanka komplikacija, visoki prateći troškovi, kao i psihološki distres koji nosi bolnicko lecenje. Analize na velikom uzorku su pokazale da se u core biopsijom detektovanih B3 promena, u manje od 3% krije karcinom. Dolazimo do zakljucka da se nakon core biospije u dalji dg algoritam B3 lezija rutinski uključe imidžingom vođene biopsije pomoću kojih treba obezbediti veći volumen tkiva i time pouzdaniju histološku analiza iz više uzetih uzoraka. U našoj ustanovi se to rutinski postiže od 2009.godine vakum asistiranom biopsijom (VAB). Ukoliko se nakon VAB-a detektuju lezije B3 sa atipijom, B4,B5, naravno da će slediti adekvatan potreban tretman lečenja, ali VAB-om značajno smanjujemo broj žena koje se operišu, u odnosu na ustanove gde se sve B3 promene hirurški tretiraju. VAB može biti vođena bilo kojim dijagnostičkim modalitetom, što zavisi od radiološke prezentacije promene, lokalizacije i veličine; relativno jednostavna za izvođenje, brza, sprovodi se ambulantno i bez dokazanih je sekvela po zdravlje pacijentkinje, a svakako i jeftinija od hirurške biopsije. Za 8 godina izvođenja ove imidžingom vođene biopsije na IO Vojvodine u Sr.Kamenici nije zabeležena ni jednu ozbiljnija intra ili postbiopsiona komplikaciju, što nam je i razlog više kontra operativnog tretmana kao inicijalnog vida dijagnostike za B3 lezije.