Novosadski Dnevnik – Prof. dr Dragana Đilas, Najnovija dostignuća u lečenju bolesti dojke

Novosadski Dnevnik – Prof. dr Dragana Đilas – Najnovija dostignuća u lečenju bolesti dojke

Senološko udruženje Srbije organizuje Prvi Srpski Senološki kongres 31. marta i 1. aprilau Rektoratu Novosadskog univerziteta.

Kako najvaljuje prof. dr Dragana Đilas – Po prvi put kod nas se organizuje ovakav multidisciplinarni kongres na kojem će se sresti domaći i strani stručnjaci svih specijalnosti koje se bave bolestima dojke.

Kako za “Dnevnik” najavljuje predsednica Senološkog udruženja Srbije, profesorka dr Dragana Đilas, biće prikazane dijagnostičke metode i njihova pravilna i racionalna primena, zatim optimalni hirurški postupci u lečenju tumora, kao i najnoviji lekovi kojima mogu uspešno da se leče čak i pacijenti sa uznapredovalom bolešću..

Koplmetan izjavu prof. dr Dragane Đilas možete pročitati na portalu Dnevnika.

Link – http://www.dnevnik.rs/drustvo/najnovija-dostignuca-u-lecenju-bolesti-dojke