Novosti u karcinomu dojke – Virtuelni sastanak

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas da se priključite trećem virtuelnom sastanku u organizaciji Francusko-srpskog onkološkog udruženja koji realizujemo u saradnji sa Senološkim udruženjem Srbije, a koji će biti posvećen najvažnijim dostignućima iz oblasti dijagnostike i terapije karcinoma dojke.

Priključite se virtuelnom sastanku.

Srdačan pozdrav,
Senološko udruženje Srbije
Francusko srpsko onkološko udruženje