OBJEKTIVIZACIJA EKSCIZIJE KARCINOMA DOJKE INTRAOPERATIVNIM ULTRAZVUKOM I IGLOM MARKEROM – OPIS TEHNIKE I PRELIMINARNI REZULTATI

SESIJA – USMENE PREZENTACIJE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović,
Doc. dr Lazar Popović

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

Autori – dr Nebojša Ivanović, N. Čolaković, D. Zdravković, Z. Škurić, J. Kostić, D. Nikolić, B. Sredić, Prof. dr Miroslav Granić
KBC Bežanijska kosa, Beograd

 

Intraoperativni ultrazvuk u hirurgiji karcinoma dojke je inicijalno korišćen za lokalizovanje nepalpabilnih tumora, a u novije vreme i za objektivno planiranje i racionalno izvodjenje ekscizije palpabilnih tumora. Mi ovde predstavljamo originalnu tehniku ekscizije tumora pomoću specijalno  konstruisane igle markera i intraoperativnog ultrazvuka, kojom se postiže objektivno merenje udaljenosti ivica resekcije od ivica tumora
tokom same ekscizije. U radu je dat detaljan opis tehnike, ilustrovan video zapisom. Do sada je u KBC “Bezanijska kosa“ operisano 52 pacijenta ovom tehnikom. Izvodljivost tehnike je testirana analizom uspešnosti u plasiranju igle u tumor, uspešnosti izvršenih merenja, kao i uporedjivanjem željenih i dobijenih rastojanja od ivica tumora do ivica resekcije. Kod svih 52 pacijenta svi segmenti tehnike su uspešno do kraja izvedeni. Prosečno vreme plasiranja igle i merenja iznosilo je 12minuta (6-20min). Projektovana (željena) distanca ivice resekcije od ivica tumora u svim pravcima bila je 10mm. Prosečna dobijena distanca od ivice tumora do ivice resekcije iznosila je 11mm (2-30mm, 95% interval
poverenja 10,1-13,06). Kod jednog pacijenta ivica resekcije je bila pozitivna (1,9%). Tehnika ekscizije palpabilnih i nepalpabilnih karcinoma dojke intraoperativnim ultrazvukom i specijalno kontruisanom iglom markerom je izvodljiva i komforna za izvodjenje. Preliminarni rezultati pokazuju da se ovom tehnikom mogu objektivno meriti i planirati ivice resekcije, racionalizovati ekscizioni volumen, a sledstveno i poboljšati
ekstetski rezultat operacije i kvalitet života, uz istu ili bolju onkološku sigurnost.