PATOHISTOLOŠKE KARAKTERISTIKE MOLEKULARNIH PODTIPOVA KARCINOMA DOJKE KOD MUŠKARACA

SESIJA – USMENE PREZENTACIJE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović,
Doc. dr Lazar Popović

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

Autori – Bojan Radovanović 1,  Tijana Vasiljević 1,2,  V. Zečev 3,  Doc. dr Tatjana Ivković Kapicl 1,2
1 Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Novi Sad, Republika Srbija
2 Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Republika Srbija
3 Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonovic“, Sombor, Republika Srbija

Karcinom dojke kod muškaraca predstavlja retku neoplazmu, oko 1% od ukupnog broja novodijagnostikovanih karcinoma dojke. Etiologija, morfologija i terapija ovih karcinoma slični su kao kod postmenopauzalnih žena, ali razlike postoje, i njihovo razumevanje može pomoci u stvaranju najekasnije personalizovane terapije. Cilj ovog istraživanja bio je da analizira epidemiološke, kliničke i patohistološke karakteristike molekularnih podtipova karcinoma dojke kod muškaraca (veličinu, histološki tip, histološki gradus baziran na Notingem skoru, in situ  komponentu, limfovaskularnu invaziju, perineuralnu invaziju, nekrozu, mikrokalcikacije, tumor-inltrišuće limfocite, stromalnu reakciju). Retrospektivna studija obuhvatila je 30 pacijenata operativno lečenih u Institutu za onkologiju Vojvodine u periodu od 2007. do 2016. godine. Prosecna starost pacijenata bila je 65,7±10,4 godine. Histološki najčešći podtip bio je neoznačeni invazivni karcinom (NOS) kod 90% ispitanika (n=27), dok je najčešci molekularni podtip bio luminalni A, kod 70% ispitanika (n=21). U najvećem broju slucajeva, 60% (n=18), karcinomi su bili srednje diferentovani (HG2), sa medijanom Notingem skora 6. Veličina primarnog tumora iznosila je 27,9±15,8 mm u momentu operacije, a 50% pacijenata (n=15) bili su u pT2 stadijumu bolesti. Hi-kvadrat testom,

Fišerovim tačnim pokazateljem verovatnoće i Kruskal-Volisovim H testom nije utvrđena statistički značajna razlika ili povezanost između molekularnih podtipova i patohistoloških karakteristika invazivnih karcinoma dojke u ispitivanoj grupi. Iako je incidencija karcinoma dojke kod muškaraca niska, a sličnost sa karcinomom dojke kod žena naizgled ocigledna, anatomske i biohemijske razlike između polova dovode do potrebe da bolje razumemo biologiju karcinoma dojke kod muškaraca radi formiranja optimalnih protokola za dijagnostiku i lečenje ove bolesti u muškoj populaciji.