VIDEO-PRVI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES, PETAK 31.3.2017,Sesije -NEPALPABILNI KARCINOMI DOJKE, TRIPLE NEGATIVNI KARCINOMI DOJKE i PSIHOONKOLOGIJA

Sesija – NEPALPABILNI KARCINOMI DOJKE

Radno predsedništvo:

Doc. dr Ivan Marković,
Doc. dr sci. med. Nataša Prvulović Bunović

 

Prof. dr Dragana Đilas – Radiološka dijagnostika nepalpabilnih karcinoma dojke

Doc. dr Ferenc Vicko – Hirurški pristup u lečenju nepalpabilnih karcinoma dojke

Prim. mr sci. med. Ljiljana Stamatović – Ađuvantna terapija kod nodus negativnih tumora manjih od 1 cm

Sesija – TRIPLE NEGATIVNI KARCINOMI DOJKE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Tot Tibor,

Prof. dr Slađana Filipović

 

Doc. dr Tatjana Ivković Kapicl – Patologija triple negativnih karcinoma dojke

 

Doc. dr Lazar Popović – Terapija triple negativnih karcinoma dojke

 

Sesija – PSIHOONKOLOGIJA

Radno predsedništvo:

Prof. dr Tot Tibor,

Prof. dr Slađana Filipović

 

Prof. dr Slađana Filipović – Lečenje karcinoma dojke je više od rezova i tableta