PRELIMINARNI PROGRAM-DRUGI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES 12.4.2019.

PRELIMINARNI PROGRAM 12. APRIL 2019

ORGANIZATORI
Senološko udruženje Srbije
Centar za KME Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

ORGANIZACIONI ODBOR
Prof. dr Dragana Đilas, predsednik
Prof. dr Tatjana Ivković Kapicl, sekretar
Doc. dr Lazar Popović
Članovi
Prof. dr Ferenc Vicko
Prof. dr Ružica Maksimović
Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučaj Ćirilović
Prof. dr Andrija Golubović
Prof. dr Zlata Janjić
Prof.dr Zoran Radovanović

NAUČNI ODBOR
Prof. dr Tibor Tot, predsednik
Članovi
Doc. dr Ivan Marković
Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović
Prof. dr Miroslav Granić
Doc. dr Siniša Kojić
Doc. dr Nataša Prvulović Bunović
Prim. dr Suzana Vasović
Prof. dr Nikola Bešić
Ass. dr Marija Marinković

Petak, 24. maj 2019.

08:00-09:00 Registracija

09:00-09:30 Uvodna reč –  Dragana Đilas

9:30-10:00 Šta je novo u patologiji karcinoma dojke – Tibor Tot

10:00-10:30 What is new in systemic Breast Cancer treatment?  – Evandro de Azambuja

10:30-11:00 Primarna rekonstrukcija dojke: principi i novine – Uroš Ahčan

11:00-11:15 Diskusija
11:15-11:30 Kafe pauza

11:30-12:00 Šta je novo u radiološkoj dijagnostici karcinoma dojke – Dragana Đilas

12:00-12:45 Tim za dijagnostiku i lečenje karcinoma dojke – Tibor Tot

12:45-13:45 Satelitski simpozijum – ROCHE
13:45-14:30 Pauza za ručak

14:30-14:50 Radiološka dijagnostika karcinoma dojke mladih žena i trudnica
Dragana Bogdanović Stojanović

14:50-15:10 Hirurgija karcinoma dojke mladih žena i trudnica
Ivan Marković

15:10-15:30 Hemoterapija karcinoma dojke mladih žena i trudnica
Ivana Božović Spasojević

15:30-15:50 Psihologija žena obolelih od karcinoma dojke (s posebnim osvrtom na mlade žene)
Vesna Kostić

15:50-16:00 Diskusija
16:00-16:30 Kafe pauza

16:30-17:30 SESIJA PRO ET CONTRA

16:30-16:50 Ki-67 je značajan faktor određivanja hemioterapije?
Pro: Suzana Vasović
Contra: Snežana Šušnjar

16:50-17:10 Dupla anti-her2 blokada je standard adjuvantne hemioterapije her2-pozitivnog
karcinoma dojke visokog rizika?
Pro: Ana Cvetanović
Contra: Marijana Milović Kovačević

17:10-17:30 Imunoterapija ima mesto u lečenju karcinoma dojke
Pro: Ivana Durutović
Contra: Gorana Matovina Brko

17:30-18:30 USMENE PREZENTACIJE RADOVA
(6 radova; 8min + 2min diskusija)

Subota, 25. maj 2019.

9:30-10:00 Resolving tricky cases in breast cancer diagnosis – Karen Kinkel

10:00-10:30 “Core” biopsija dojke-principi i novine – Boris Brkljačić

10:30-11:00 Breast Density-The role of DBT and ABUS – Athina Vourtsi

11:00-11:30 Contrast mammography – Daniela Bernardi

11:30-12:00 Kafe pauza

12:00-12:20 Adjuvantna hormonska terapija: Kome? Šta? Koliko dugo? – Ljiljana Stamatović

12:20-12:40 Neosphere, Aphinity, ExteNET, Katherine: šta i kome u (neo) adjuvantnom pristupu
Her2-pozitivnog karcinoma dojke?
Lazar Popović

12:40-12:45 Diskusija
12:45-13:30 Satelitski simpozijum
13:30-14:30 Ručak

14:30-14:50 Hirurgija dojke nakon neoadjuvantne terapije – Andrija Golubović

14:50-15:10 Značaj patološki kompletnog odgovora i stepena patološki nekompletnog odgovora nakon neoadjuvantne terapije
Tatjana Ivković Kapicl

15:10-15:30 Hirurgija aksile nakon neoadjuvantne terapije – Ferenc Vicko

15:30-15:50 Radioterapija dojke i aksile – savremene smernice i kontroverze – Olivera Ivanov

15:50-16:00 Diskusija
16:00-16:30 Kafe pauza

16:30-17:30 SESIJA PRO ET CONTRA

16:30-16:50 B3 lezije i niskogradusni DCIS su dijagnostički značajni?
Pro: Nataša Prvulović Bunović
Contra: Viktorija Vučaj Ćirilović

16:50-17:10 Profilaktička mastektomija je pravi izbor?
Pro: Olivera Kosovac
Contra: Nikola Bešić

17:10-17:30 Primarna rekonstrukcija dojke je metoda izbora u odnosu na sekundarnu rekonstrukciju?
Pro: Zoran Radovanović
Contra: Siniša Kojić

17:30-17:40 Pauza

17:40-19:00 USMENE PREZENTACIJE RADOVA
(8 radova; 8min + 2min diskusija)

19:00-19:30 Izlazni test i evaluacija Kongresa
19:30 Zatvaranje Kongresa i dodela sertifikata

OPŠTE INFORMACIJE
MESTO ODRŽAVANJA
Rektorat Univerziteta u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđida 1, 21000 Novi Sad

VREME ODRŽAVANJA
24-25. maj 2019. godine.

ZVANIČNI JEZIK
Srpski, hrvatski i engleski.

IZLOŽBA
Za vreme trajanja Kongresa biće otvorena izložba farmaceutskih kompanija

i proizvođača opreme. Izložba de biti postavljena u holu u nivou amfiteatra.

AKREDITACIJA
Kongres je akreditovan kod ZSS odlukom broj 153-02-449/2019-01 од 04.03.2019. pod evidencionim brojem
A-1-578/19 kao međunarodni kongres i dobio je 15 bodova za predavače, 13 bodova za usmenu prezentaciju,
11 bodova za poster prezentaciju i 10 bodova za pasivno učešće.

CILJNA GRUPA KONGRESA: lekari, radiolozi, internisti, onkolozi, hirurzi, radni terapeuti i patolozi.

VAŽNI DATUMI
20. april 2019. – rok za prijem sažetaka
27. april 2019. – rok za obaveštavanje o prihvatanju i načinu prezentovanja rada
03. maj 2019. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike sa prihvaćenim radom
10. maj 2019. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike bez rada

KOTIZACIJA
Kotizacija za lekare – 15.000,00 RSD
Kotizacija za lekare – članove Senološkog udruženja sa plaćenom članarinom za 2019. god. – 10.000,00 RSD
Kotizacija za lekare na specijalizaciji I penzionere – 7.500,00 RSD

PRIJAVA UČEŠĆA I SMEŠTAJA
Prijava učešća i smeštaja se vrši popunjavanjem elektronske prijave koja je dostupna na internet stranici Izvršnog organizatora

(www.smart-travel.rs). Po prijemu popunjene prijave, Izvršni organizator će ispostaviti predračun sa rokovima za uplatu.

ORGANIZATORI KONGRESA IZVRŠNI ORGANIZATOR KONGRESA
Senološko udruženje Srbije
Put doktora Goldmana 4
21208 Sremska Kamenica
Telefon: +381 21 480 5613
Web: senologija.org

Centar za KME
Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad
Telefon: + 381 21 484 3010
Web: www.medical.uns.ac.rs

SMART International doo
Agencija SMART Travel
Svetog Save 43/I, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 308 66 94
E-mail: office@smart-travel.rs
Web: www.smart-travel.rs