PRELIMINARNI PROGRAM – DRUGI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES sa međunarodnim učešćem Novi Sad, 24–25. maj 2019.

 

PREUZMITE PROGRAM KONGRESA U PDF FORMATU

ORGANIZATORI
Senološko udruženje Srbije
Centar za KME Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

ORGANIZACIONI ODBOR
Prof. dr Dragana Đilas, predsednik
Prof. dr Tatjana Ivković Kapicl, sekretar
Doc. dr Lazar Popović

Članovi
Prof. dr Ferenc Vicko
Prof. dr Ružica Maksimović
Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučaj Ćirilović
Ass. mr sci. Marija Marinković
Prof. dr Andrija Golubović
Prof. dr Zlata Janjić
Prof.dr Zoran Radovanović
Prof. dr Nikola Bešiić

NAUČNI ODBOR
Prof. dr Tibor Tot, predsednik

Članovi
Doc. dr Ivan Marković
Doc. dr Lazar Popović
Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović
Prof. dr Miroslav Granić
Doc. dr Siniša Kojić
Doc. dr Nataša Prvulović Bunović
Prim. mr sci. med. Suzana Vasović

Petak, 24. maj 2019.
08:00-09:00 Registracija
09:00-09:30 Uvodna reč
Prof. dr Dragana Đilas
9:30-10:00 Šta je novo u patologiji karcinoma dojke
Prof. dr Tibor Tot
10:00-10:30 What is new in systemic Breast Cancer treatment?
Prof. dr Evandro de Azambuja
10:30-11:00 Primarna rekonstrukcija dojke: principi i novine
Prof. dr Uroš Ahčan
11:00-11:15 Diskusija
11:15-11:30 Kafe pauza
11:30-12:00 Šta je novo u radiološkoj dijagnostici karcinoma dojke
Prof. dr Dragana Đilas
12:00-12:45 Tim za dijagnostiku i lečenje karcinoma dojke
Prof. dr Tibor Tot
12:45-13:30 Pauza za račak
13:30-14:30 Satelitski simpozijum
14:30-16:00 KARCINOM DOJKE U MLADIH ŽENA I TRUDNICA
14:30-14:50 Radiološka dijagnostika karcinoma dojke mladih žena i trudnica
Prof. dr Dragana Bogdanović-Stojanović
14:50-15:10 Hirurgija karcinoma dojke mladih žena i trudnica
Doc. dr Ivan Marković
15:10-15:30 Hemoterapija karcinoma dojke mladih žena i trudnica
Dr Ivana Božović
15:30-15:50 Psihologija žena obolelih od karcinoma dojke (s posebnim osvrtom na mlade žene)
Vesna Kostić
15:50-16:00 Diskusija
16:00-16:30 Kafe pauza
16:30-17:30 PRO ET CONTRA
16:30-16:50 Ki-67 je značajan faktor određivanja hemioterapije?
Pro: Gordana Šušnjar
Contra: Suzana Vasović
16:50-17:10 Dupla anti-her2 blokada je standard adjuvantne hemioterapije her2-pozitivnog karcinoma dojke visokog rizika?
Pro: Ana Cvetanović
Contra: Milović
17:10–17:30 Imunoteraoija ima mesto u lečenju karcinoma dojke
Pro: Durutović
Contra: Gordana Matovina-Brko
17:30-18:30 Scientific sessions: usmene prezentacije radova
(6 radova; 8min + 2min diskusija)

Subota, 25. maj 2019.
10:00-10:30 Resolving tricky cases in breast cancer diagnosis
Prof. dr Karen Kinkel
10:30–11:00 “Core” biopsija dojke-principi i novine
Prof. dr Boris Brkljačić
11:00-11:30 Breast Density-The role of DBT and ABUS
Dr Athina Vourtsi
11:30-12:00 Kafe pauza
12:00-12:45 RADIOLOGIJA
12:00–12:20 Adjuvantna hormonska terapija: Kome? Šta? Koliko dugo?
LJiljana Stamatović
12:20-12:40 Neosphere, Aphinity, ExteNET, Katherine: šta i kome u (neo)adjuvantnom pristupu Her2-pozitivnog karcinoma dojke?
Doc. dr Lazar Popović
12:40–12:45 Diskusija
12:30–12:45 Kafe pauza
12:45-13:30 Satelitski simpozijum
13:30-14:30 Ručak
14:30–14:50 Hirurgija dojke nakon neoadjuvantne terapije
Prof. Dr Andrija Golubović
13:30–14:10 Prognostički značaj pKR i stepena non-pKR nakon NAT
Prof. dr Tatjana Ivković-Kapicl
14:10-14:30 Aksila nakon NAT
Prof. dr Ferenc Vicko
14:30–14:50 Radioterapija dojke i aksile – savremene smernice i kontraverze
Olivera Ivanov
14:50–15:00 Diskusija
15:00–15:30 Kafe pauza
15:30-16:30 SESIJA PRO ET CONTRA
15:30-15:50 D3 lezije i niskogradusni DCIS su dijagnostički značajni?
Pro: Nataša Prvulovid-Bunović
Contra: Viktorija Vučaj-Ćirilović
15:50-16:10 Profilaktička mastektomija je pravi izbor?
Pro: Olivera Kosovac
Contra: Nikola Bešić
16:10-16:30 Primarna rekonstrukcija dojke je metoda izbora u odnosu na sekundarnu rekonstrukciju?
Pro: Zoran Radovanović
Contra: Siniša Kojić
16:30-16:40 Pauza
16:40-18:00 Scientific sessions: usmene prezentacije radova
(8 radova; 8min + 2min diskusija)
18:00-18:30 Izlazni test i evaluacija kongresa
18:30 Zatvaranje i dodela sertifikata

MESTO ODRŽAVANJA
Rektorat Univerziteta u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad

VREME ODRŽAVANJA
24-25. maj 2019. godine
ZVANIČNI JEZIK
Srpski, hrvatski i engleski.

IZLOŽBA
Za vreme trajanja Kongresa bide otvorena izložba farmaceutskih kompanija i proizvođača opreme.

Izložba će biti postavljena u holu u nivou amfiteatra.

AKREDITACIJA
Akreditacija 2. Srpskog Senološkog kongresa kod Zdravstvenog saveta Srbije je u toku.

VAŽNI DATUMI
20. april 2019. – rok za prijem sažetaka
27. april 2019. – rok za obaveštavanje o prihvatanju i načinu prezentovanja rada
03. maj 2019. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike sa prihvaćenim radom
10. maj 2019. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike bez rada

KOTIZACIJA
Kotizacija za lekare – 15.000,00 RSD
Kotizacija za lekare – članove Senološkog udruženja sa plaćenom članarinu za 2019. god. – 10.000,00 RSD
Kotizacija za lekare na specijalizaciji – 7.500,00 RSD

PRIJAVA UČEŠĆA I SMEŠTAJA
Prijava učešća i smeštaja se vrši popunjavanjem elektronske prijave koja će uskoro biti dostupna na internet stranici Izvršnog organizatora (www.smart-travel.rs). Po prijemu popunjene prijave, Izvršni organizator će ispostaviti predračun sa rokovima za uplatu.

ORGANIZATORI KONGRESA IZVRŠNI ORGANIZATOR KONGRESA
Senološko udruženje Srbije
Put doktora Goldmana 4
21208 Sremska Kamenica
Telefon: +381 21 480 5613
Web: senologija.org

Centar za KME
Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad
Telefon: + 381 21 484 3010
Web: www.medical.uns.ac.rs

SMART International doo
Agencija SMART Travel
Svetog Save 43/I, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 308 66 94
E-mail: office@smart-travel.rs
Web: www.smart-travel.rs