PRELIMINARNI PROGRAM-DRUGI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES

PREUZMITE PROGRAM PDF

ORGANIZATORI

Senološko udruženje Srbije

Centar za KME Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Dragana Đilas, predsednik

Prof. dr Tatjana Ivković Kapicl, sekretar

Doc. dr Lazar Popović

 

Članovi

Prof. dr Ferenc Vicko

Prof. dr Ružica Maksimović

Prof. dr Sanja Stojanović

Prof. dr Viktorija Vučaj Ćirilović

Prof. dr Andrija Golubović

Prof. dr Zlata Janjić

Prof.dr Zoran Radovanović

 

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Tibor Tot, predsednik

 

Članovi

Doc. dr Ivan Marković

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović

Prof. dr Miroslav Granić

Doc. dr Siniša Kojić

Doc. dr Nataša Prvulović Bunović

Prim. dr Suzana Vasović

Prof. dr Nikola Bešić

Ass. dr Marija Marinković

 

 

Petak, 24. maj 2019.

08:00-09:00     Registracija

09:00-09:30     Uvodna reč 

Dragana Đilas

09:30-10:00       Šta je novo u patologiji karcinoma dojke

Tibor Tot

10:00-10:30     What is new in systemic Breast Cancer treatment?

Evandro de Azambuja

10:30-11:00     Primarna rekonstrukcija dojke: principi i novine

Uroš Ahčan

 

11:00-11:15     Diskusija

11:15-11:30     Kafe pauza

 

11:30-12:00     Šta je novo u radiološkoj dijagnostici karcinoma dojke

Dragana Đilas

12:00-12:45     Tim za dijagnostiku i lečenje karcinoma dojke

Tibor Tot

 

12:45-13:30     Pauza za ručak

 

13:30-14:30     Satelitski simpozijum

14:30-14:50     Radiološka dijagnostika karcinoma dojke mladih žena i trudnica

Dragana Bogdanović Stojanović

14:50-15:10     Hirurgija karcinoma dojke mladih žena i trudnica

Ivan Marković

15:10-15:30     Hemoterapija karcinoma dojke mladih žena i trudnica

Ivana Božović Spasojević

15:30-15:50     Psihologija žena obolelih od karcinoma dojke (s posebnim osvrtom na mlade žene)

Vesna Kostić

 

15:50-16:00     Diskusija

16:00-16:30     Kafe pauza

 

16:30-17:30     SESIJA PRO ET CONTRA

16:30-16:50     Ki-67 je značajan faktor određivanja hemioterapije?

Pro: Suzana Vasović

Contra: Snežana Šušnjar

16:50-17:10     Dupla anti-her2 blokada je standard adjuvantne hemioterapije her2-pozitivnog

                        karcinoma dojke visokog rizika?

Pro: Ana Cvetanović

Contra: Marijana Milović Kovačević

17:10-17:30     Imunoterapija ima mesto u lečenju karcinoma dojke

Pro: Ivana Durutović

Contra: Gorana Matovina Brko

17:30-18:30     USMENE PREZENTACIJE RADOVA

(6 radova; 8min + 2min diskusija)

 

 

Subota, 25. maj 2019.

10:00-10:30     Resolving tricky cases in breast cancer diagnosis

Karen Kinkel

10:30-11:00     “Core” biopsija dojke-principi i novine

Boris Brkljačić

11:00-11:30     Breast Density-The role of DBT and ABUS

Athina Vourtsi

11:30-12:00     Kafe pauza

 

12:00-12:20     Adjuvantna hormonska terapija: Kome? Šta? Koliko dugo?

Ljiljana Stamatović

12:20-12:40     Neosphere, Aphinity, ExteNET, Katherine: šta i kome u (neo) adjuvantnom pristupu

Her2-pozitivnog karcinoma dojke?

Lazar Popović

 

12:40-12:45     Diskusija

12:45-13:30     Satelitski simpozijum

13:30-14:30     Ručak

 

14:30-14:50     Hirurgija dojke nakon neoadjuvantne terapije

Andrija Golubović

14:50-15:10     Značaj patološki kompletnog odgovora i stepena patološki nekompletnog odgovora nakon neoadjuvantne terapije

Tatjana Ivković Kapicl

15:10-15:30     Hirurgija aksile nakon  neoadjuvantne terapije

Ferenc Vicko

15:30-15:50     Radioterapija dojke i aksile – savremene smernice i kontroverze

Olivera Ivanov

 

15:50-16:00     Diskusija

16:00-16:30     Kafe pauza

 

16:30-17:30     SESIJA PRO ET CONTRA

16:30-16:50     D3 lezije i niskogradusni DCIS su dijagnostički značajni?

Pro: Nataša Prvulović Bunović

Contra: Viktorija Vučaj Ćirilović

16:50-17:10     Profilaktička mastektomija je pravi izbor?

Pro: Olivera Kosovac

Contra: Nikola Bešić

17:10-17:30     Primarna rekonstrukcija dojke je metoda izbora u odnosu na sekundarnu rekonstrukciju?

Pro: Zoran Radovanović

Contra: Siniša Kojić

 

17:30-17:40     Pauza

 

17:40-19:00     USMENE PREZENTACIJE RADOVA

(8 radova; 8min + 2min diskusija)

19:00-19:30     Izlazni test i evaluacija kongresa

19:30               Zatvaranje Kongresa i dodela sertifikata


OPŠTE INFORMACIJE

 

MESTO ODRŽAVANJA                                                                                  

Rektorat Univerziteta u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad

 

VREME ODRŽAVANJA

24-25. maj 2019. godine

 

ZVANIČNI JEZIK

Srpski, hrvatski i engleski.

 

IZLOŽBA

Za vreme trajanja Kongresa biće otvorena izložba farmaceutskih kompanija i proizvođača opreme.

Izložba će biti postavljena u holu u nivou amfiteatra.

 

AKREDITACIJA

Akreditacija 2. srpskog senološkog kongresa kod Zdravstvenog saveta Srbije je u toku.

 

 

VAŽNI DATUMI

  1. april 2019. – rok za prijem sažetaka
  2. april 2019. – rok za obaveštavanje o prihvatanju i načinu prezentovanja rada
  3. maj 2019. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike sa prihvaćenim radom
  4. maj 2019. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike bez rada

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za lekare – 15.000,00 RSD

Kotizacija za lekare – članove Senološkog udruženja sa plaćenom članarinu za 2019. god. – 10.000,00 RSD

Kotizacija za lekare na specijalizaciji – 7.500,00 RSD

 

PRIJAVA UČEŠĆA I SMEŠTAJA

Prijava učešća i smeštaja se vrši popunjavanjem elektronske prijave koja je dostupna na internet stranici Izvršnog organizatora (www.smart-travel.rs). Po prijemu popunjene prijave, Izvršni organizator će ispostaviti predračun sa rokovima za uplatu.

 

 

ORGANIZATORI KONGRESA                          

Senološko udruženje Srbije

Put doktora Goldmana 4

21208 Sremska Kamenica

Telefon: +381 21 480 5613

Web: senologija.org

Centar za KME

Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad

Telefon: + 381 21 484 3010

Web: www.medical.uns.ac.rs

 

IZVRŠNI ORGANIZATOR KONGRESA

SMART International doo

Agencija SMART Travel

Svetog Save 43/I, 11000 Beograd

Telefon: +381 11 308 66 94

E-mail: office@smart-travel.rs

 Web: www.smart-travel.rs