PRIMARNA REKONSTRUKCIJA DOJKE KAO OPTIMALNA METODA LECENJA LOKALNO EKSTENZIVNOG KARCINOMA DOJKE U SKLADU SA INDIKACIJAMA

SESIJA – PRO ET CONTRA

Radno predsedništvo:

Doc. dr Tatjana Ivković Kapicl,

Prof. dr Nikola Bešić

 

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad, 31. mart – 1. april 2017.

ISBN 978-86-920945-0-7

 

 

M. Granic,1,2 S. Kojic,3 O. Kosovac,4 N. Ivanovic,1,2 D. Zdravkovic,1,2, B. Sredic,2 N. Colakovic,2, Z. Skuric,2 D. Nikolic1,2

1Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2KBC Bežanijska Kosa

3Klinika Varis Beograd

4Ordinacija Kosovac Beograd

 

Rekonstrukcija dojke se rutinski primenjuje u hirurgiji karcinoma dojke. Brojni protokoli i vodiči predlažu da se svakoj pacijentkinji sa operabilnim karcinomom dojke kada se planira mastektomija, u skladu sa indikacijama, ponudi i primarna rekonstrukcija dojke. Postoje kontroverze u primeni primarne ili odložene rekonstrukcije dojke prevashodno zbog moguće postoperativne zračne terapije kao i u primeni adekvatne metode: implantom, autologim tkivnim režnjevima ili udruženo. Brojne relevantne studije i aktuelne publikacije ukazuju na niz prednosti primarne u odnosu na odloženu rekonstrukciju dojke, koje se odnose na onkološku bezbednost,estetski rezultat kao i kvalitet života uz psihosocijalni benefit operisane pacijentkinje.

U radu se prikazuju i pojedine onkoplastične hirurške procedure u primarnoj rekonstrukciji dojke implantom, autologim tkivnim režnjevima (TRAM) i udruženo (LD + implant) obavljene od strane specijalizovanog hirurga za dojku i hirurga specijaliste plastične i rekonstruktivne hirurgije. Mastektomija sa očuvanjem kože dojke (skin sparing) ili očuvanjem areole i mamile (nipple sparing) i primarna rekonstrukcija dojke u istom aktu ne utiču na tok i prognozu bolesti u odnosu na konvencionalnu mastektomiju (simplex ili modikovanu radikalnu mastektomiju).

Zbog satisfakcije pacijentkinja, niske učestalosti komplikacija uz kraće operativno vreme i često jednu hospitalizaciju primarna rekonstrukcija dojke predstavlja optimalnu metodu lečenja invazivnog i ekstenzivnog in situ karcinoma dojke u skladu sa indikacijama.