PRISTUPNICA U ČLANSTVO – Senološko udruženje Srbije

PREUZMITE PRISTUPNICU ZA ČLANSTVO U SENOLOŠKO UDRUŽENJE SRBIJE I OSTVARITE POGODNOSTI ZA UČEŠĆE NA PRVOM SRPSKOM SENOLOŠKOM KONGRESU KOJI ĆE BITI ODRŽAN U NOVOM SADU OD 31.3 – 1.4.2017. godine.

Download PRISTUPNICA U ČLANSTVO

LINK – Senološko udruženje Srbije pristupnica-u-clanstvo-senolosko-udruzenje-srbije

Pristupnicu i dokaz o uplati članarine poslati na sledeću e-mail adresu:

jasmina.konstantinovic@gmail.com ili poštom na adresu Udruženja.

Senološko udruženje Srbije,

Put doktora  Goldmana 4.

21208 Sremska Kamenica,

 

MEMBERSHIP APPLICATION FORM – Serbian Senologic Society

PREUZMITE PRISTUPNICU ZA ČLANSTVO U SENOLOŠKO UDRUŽENJE SRBIJE I OSTVARITE POGODNOSTI ZA UČEŠĆE NA PRVOM SRPSKOM SENOLOŠKOM KONGRESU KOJI ĆE BITI ODRŽAN U NOVOM SADU OD 31.3 – 1.4.2017. godine.

Download MEMBERSHIP APPLICATION FORM LINK

LINK – Serbian Senologic Society membership-application-form-serbian-senologic-society

Send the application form and the proof of membership payment to the following e-mail address:

jasmina.konstantinovic@gmail.com or send it by mail to the address of the Society:

Senološko udruženje Srbije,

Put doktora  Goldmana 4.

21208 Sremska Kamenica,