Prof. dr Dragana Bogdanović-Stojanović

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović je zaposlena na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 01.09.1995.godine.

Specijalizaciju iz radiologije je zavšila 1999 godine. Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović je  magistrirala je 2001. godine a doktorirala 2007. iz oblasti dijagnostike patologije dojke. Zaposlena je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na katedri za radiologiju u zvanju vanrednog profesora.

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović usavršavanje je obavila u zemlji i inostranstvu. Stipendista je američke vlade u sklopu IVLP programa u okviru koga je provela mesec dana u USA u oktobru 2011, kao i japanske vlade u okviru JICA projekta u okviru koga je boravila u Japanu jun/jul 2016.

Osnivač  i šef edukacionog tima u Školi za dijagnostiku dojke i interventne procedure u Novom Sadu u sklopu Kontrinuirane Medicinske Edukacije fakulteta u Novom Sadu. Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović je po pozivu na domaćim  i stranim kongresima kao i u  Evropskoj školi onkologije.

Autor i koator je radova objavljenih u časopisima sa impakt faktorom. Takođe je  autor i koautor poglavlja u stručnim knjigama objavljenim u zemlji i inostranstvu. Autor je poglavlja u Nacionalnom vodiču za rak dojke.

Predstavnik je Srbije u EUSOBI-u (Evropsko udruženje za imidžing dojke). Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović je član Nacionalne radne grupe  za onkologiju, Nacionalne radne grupe za rak dojke kao i Nacionalne radne grupe za skrining raka dojke.