Prof. dr Dragana Đilas – Održan 2. Srpski Senološki kongres u Novom Sadu 24 i 25 maja

RTV Delta.

Prof. dr Dragana Đilas – DRUGI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES MEDUNARODNI KONGRES.

Novi Sad 24-25.05.2019.

Organizatori – Senološko udruženje Srbije i Centar za KME medicinskogf akulteta u Novom Sadu.

www.senologija.org