PRVI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES – Preliminarni program 03.02.2017.

PREUZMITE PRELIMINARNI PROGRAM PRVOG SRPSKOG SENOLOŠKOG KONGRESA

KOJI ĆE BITI ODRŽAN U NOVOM SADU OD 31.3 – 1.4.2017. godine.

 

PRVI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES – Preliminarni program 03.02.2017.

Preuzmite preliminarni program – preliminarni program KONGRES SENOLOGA 03.02.2017.