PRVI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES – ZBORNIK SAŽETAKA

PRVI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES – ZBORNIK SAŽETAKA

 

SADRŽAJ ZBORNIKA:

PREDAVANJA
USMENE PREZENTACIJE
POSTER PREZENTACIJE
INDEKS AUTORA

 

Preuzmite u PDF-u, sva PREDAVANJA, USMENE PREZENTACIJE i POSTER PREZENTACIJE sa Prvog Srpskog Senološkog Kongresa

PREUZMITE ZBORNIK U PDF-u – Zbornik sazetaka Prvi srpski senoloski kogres