PRVO OBAVEŠTENJE – DRUGI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES sa međunarodnim učešćem

DRUGI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES sa međunarodnim učešćem

Novi Sad, 24–25. maj 2019

ORGANIZATORI
Senološko udruženje Srbije
Centar za KME Medicinskog fakulteta u Novom Sadu


ORGANIZACIONI ODBOR
Prof. dr Dragana Đilas, predsednik
Prof. dr Tatjana Ivković Kapicl, sekretar

NAUČNI ODBOR
Prof. dr Tibor Tot, predsednik


Članovi
Prof. dr Ferenc Vicko
Prof. dr Ružica Maksimović
Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučaj Ćirilović
Ass. mr sci. Marija Marinković
Prof. dr Andrija Golubović
Prof. dr Zlata Janjić
Prof. dr Nikola Bešić
Doc. dr Ivan Marković
Doc. dr Lazar Popović
Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović
Prof. dr Miroslav Granić
Doc. dr Siniša Kojić
Doc. dr Nataša Prvulović Bunović
Prim. mr sci. med. Suzana Vasović

TEMATSKE OBLASTI

 • dijagnostika i terapija karcinoma dojke
 • minimalno invazivne procedure
 • hirurški pristupi u lečenju karcinoma dojke
 • nove radioterapeutske procedure
 • neoadjuvantno lečenje i psihološki aspekti obolelih od karcinoma dojke
 • plastična i rekonstruktivna hirurgija dojke
 • karcinom dojke kod trudnica
 • dijagnostika i terapija aksile

MESTO ODRŽAVANJA
Rektorat Univerziteta u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad


VREME ODRŽAVANJA
24-25. maj 2019. godine


ZVANIČNI JEZIK
Srpski, hrvatski i engleski.


IZLOŽBA
Za vreme trajanja Kongresa biće otvorena izložba farmaceutskih kompanija i proizvođača opreme. Izložba će biti postavljena u holu u nivou amfiteatra.


AKREDITACIJA
Akreditacija 2. srpskog senološkog kongresa kod Zdravstvenog saveta Srbije je u toku.


VAŽNI DATUMI

 1. april 2019. – rok za prijem sažetaka
 2. april 2019. – rok za obaveštavanje o prihvatanju i načinu prezentovanja rada
 3. maj 2019. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike sa prihvaćenim radom
 4. maj 2019. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike bez rada

KOTIZACIJA
Kotizacija za lekare – 15.000,00 RSD
Kotizacija za lekare – članove Senološkog udruženja sa plaćenom članarinu za 2019. god. – 10.000,00 RSD
Kotizacija za lekare na specijalizaciji – 7.500,00 RSD

PRIJAVA UČEŠĆA I SMEŠTAJA
Prijava učešća i smeštaja se vrši popunjavanjem elektronske prijave koja će uskoro biti dostupna na internet stranici

Izvršnog organizatora (www.smart-travel.rs).

Po prijemu popunjene prijave, Izvršni organizator će ispostaviti predračun sa rokovima za uplatu.

Organizatori drugog srpskog senoloskog kongresa