REKONSTRUKCIJA DOJKE PRIMENOM LATISSIMUS DORSI REŽNJA I SILIKONSKOG IMPLANTATA- ISKUSTVO JEDNOG CENTRA

SESIJA – USMENE PREZENTACIJE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović,
Doc. dr Lazar Popović

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

Autori – Prof. dr PREDRAG KOVAČEVIĆ plastični hirurg

Univerzitet u Nišu, Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Niš, Srbija

Karcinom dojke je najcešći malignitet kod žena, a incidenca je u stalnom porastu. U našem regionu oko 60% bolesnica se javlja u stadijumu II ili III, a kod njih je mastektomija najčešća terapijska strategija. Rekonstrukcija dojke (primarna ili sekundana) popravlja kvalitet života i ublažava psihološku traumu nakon mastektomije. Cilj rada je da se prikažu iskustva u rekonstrukciji dojke latisimus dorsi režnjem i implantatom Ukupno je operisano 39 bolesnica kod kojih je urađena rekonstrukcija dojke, od toga kod 23 (59%) bolesnica primarna , a kod 16 bolesnica (41%) sekundarna rekonstrukcija. Prosečna starost bolesnica bila je 45.4 godine. Primarna rekonstrukcija je rađena kod bolesnica sa T1-T2 i N0-N1, a sekundarna rekonstrukcija je izvođena posle onkološkog tretmana.
Rane komplikacije kao formiranje hematoma ili infekcija nisu registrovane, dok je serom u donornoj regiji utvrđen kod 6 žena (15.4%). Evidentirana je parcijalna nekroza režnja kod 3 (7,7%) bolesnice, dok totalnu nekrozu režnja nismo evidentirali. Kod 5 bolesnica (12.8%), ožiljak na donornoj regiji je bio estetski neprihvatljiv i vršena je sekundarna korekcija ožiljka. Šest meseci nakon rekonstrukcije bolesnice su ocenile estetski izgled dojke kao veoma dobar ili odlican. Primarna i sekundarna rekonstrukcija dojke nakon mastektomije zbog karcinoma dojke bi trebala biti rutinska procedura u ovoj grani onkološke hirurgije. Primena latisimus dorsi režnja i silikonske proteze je sigurna i relativno jednostavna procedura za iskusan tim hirurga i može se preporuciti kao tehnika izbora.