SEKRETAR KANCELARIJE – Ass. dr sci. med. Jasmina Boban

Ass. dr Jasmina Boban je zaposlena u Centru za dijagnostički imidžing na Institutu za onkologiju Vojvodine od 2009. godine, kao lekar na specijalizaciji iz radiologije.

Dr Jasmina Boban je odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Multivokselska magnetno-rezonantna spektroskopija mozga kod HIV+ pacijenata“ 16.11.2016. godine.

U zvanje istraživač-saradnik izabrana je na Medicinskom fakultetu 12.04.2016. godine.

Usavršavanja Dr Jasmina Boban :

2008

-Kongres radiologa Srbije, Vrnjačka banja, Srbija.

-Škola magnetne rezonance, Sremska Kamenica, Srbija.

2009

-ESMRMB Congress, Antalya, Turkey.

2010

European Congress of Radiology (ECR), Vienna, Austria.

-ESOR GALEN Foundation Course on Abdominal Radiology, Novi Sad, Serbia

-2. Kongres neuroradiologa Srbije, Tara, Srbija. 

2011

-Škola magnetne rezonance, Sremska Kamenica.

2012

-ESOR GALEN Foundation Course on Neuroradiology, Novi Sad, Srbija.

-Imidžing dojke, osnovni kurs, Sremska Kamenica, Srbija.

-Napredni imidžing dojke i interventne procedure, Sremska Kamenica, Srbija.

-3. Kongres neuroradiologa Srbije, Beograd, Srbija.

-Clinical fMRI and DTI-Theory and practice, ESMRMB Course, Uppsala, Sweden.

2014

-Imidžing dojke, osnovni kurs i napredne tehnike snimanja, Novi Sad, Srbija.

-CT škola, Novi Sad, Srbija.

-Škola magnetne resonance, Novi sad, Srbija.

2016

-Imidžing dojke, osnovni kurs i napredne procedure, Novi Sad, Srbija.

-Balkanski kongres radiologa, Solun, Grčka.

Dr Jasmina Boban je koautorpoglavlja u knjizi „Women’s Imaging –MRI with Mulimodality Correlation” kao i 3 rada objavljena na SCI listi. Autor je i koautor preko 30 radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim kongresima u zemlji i inostranstvu.

Udata je i majka dvoje dece.