SENOLOŠKO UDRUŽENJE SRBIJE POSTALO PUNOPRAVNI ČLAN INTERNACIONALNOG SENOLOŠKOG UDRUŽENJA

U Varšavi (Poljska) je od 04. do 08. maja održan 19. Svetski kongres o bolestima dojke u organizaciji Internacionalnog senološkog udruženja (SIS). Tom prilikom je na sastanku Borda direktora SIS-a i Senološko udruženje Srbije,

postalo punopravni član Internacionalnog senološkog udruženja sa svim pravima koja iz toga proizilaze.

Naše Senološko udruženje je predstavljala Prof. dr Dragana Đilas koja je na kongresu održala zapaženo predavanje na temu

„Može li MR dojke pobediti digitalnu mamografiju i tomosintezu?“.