SUS – ČLANARINA ZA 2023. GODINU

Poštovani članovi Senološkog udruženja Srbije,

Uplata članarine za 2023. godinu vrši se u pošti ili bilo kojoj banci, prema sledećim instrukcijama:

Primalac uplate: Senološko udruženje Srbije, 21208 Sremska Kamenica, Put doktora  Goldmana 4.

Iznos članarine: 3.000,00 RSD

Broj računa: 285-2215090000054-77

Poziv na broj: upisati godinu za koju se uplaćuje članarina

Dokaz o uplati članarine poslati na sledeću e-mail adresu:

senologija@gmail.com