DK Biografije predavača

Biografije predavača – Profesor dr Dragana Đilas. II Srpski senološki kongres

Prof. dr Dragana Đilas je zaposlena na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 01.10.1996.godine. Naredne godine je započela specijalizaciju iz Radiologije, a specijalistički ispit je položila 2001.godine sa odličnom ocenom. Poslediplomske studije iz Radiologije  dr Dragana Đilas je upisala 2001.godine u Novom Sadu. Magistarski ispit iz oblasti magnetnorezonantnih

Biografije predavača – Docent dr Nataša Prvulović Bunović. II Srpski senološki kongres

Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,Docent dr Nataša Prvulović Bunović, zasniva radni odnos na Institutu za Onkologiju Vojvodine, u Centru za imidžing dijagnostiku, najpre u svojstvu volontera, lekara na određeno i konačno na neodređeno vreme, a od 2016. godine radi kao načelnica centra. U period 2002.-2006. Nataša Prvulović Bunović

Biografije predavača – Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović. II Srpski senološki kongres

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović je zaposlena na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 01.09.1995.godine. Specijalizaciju iz radiologije je zavšila 1999 godine. Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović je  magistrirala je 2001. godine a doktorirala 2007. iz oblasti dijagnostike patologije dojke. Zaposlena je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Biografije predavača – Prof. dr Zoran Radovanović. II Srpski senološki kongres

Prof. dr Zoran Radovanović je specijalista opšte hirurgije, subspecijalista onkolog i direktor  Instituta za onkologiju Vojvodine. U stalni radnio odnos na Klinici za operativnu onkologiju Instituta za Onkologiju u Sremskoj Kamenici od 5.12.2000.godine U zvanje asistent-pripravnik na predmetu Onkologija izabran je 27.9.2001.godine. Specijalistički ispit je položio 26.4.2005. godine. Magistarsku tezu