DK Info

Biografije predavača – Profesor dr Dragana Đilas. II Srpski senološki kongres

Prof. dr Dragana Đilas je zaposlena na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 01.10.1996.godine. Naredne godine je započela specijalizaciju iz Radiologije, a specijalistički ispit je položila 2001.godine sa odličnom ocenom. Poslediplomske studije iz Radiologije  dr Dragana Đilas je upisala 2001.godine u Novom Sadu. Magistarski ispit iz oblasti magnetnorezonantnih

Biografije predavača – Docent dr Nataša Prvulović Bunović. II Srpski senološki kongres

Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,Docent dr Nataša Prvulović Bunović, zasniva radni odnos na Institutu za Onkologiju Vojvodine, u Centru za imidžing dijagnostiku, najpre u svojstvu volontera, lekara na određeno i konačno na neodređeno vreme, a od 2016. godine radi kao načelnica centra. U period 2002.-2006. Nataša Prvulović Bunović