VESTI

PRVO OBAVEŠTENJE – DRUGI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES sa međunarodnim učešćem

DRUGI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES sa međunarodnim učešćem Novi Sad, 24–25. maj 2019 ORGANIZATORISenološko udruženje SrbijeCentar za KME Medicinskog fakulteta u Novom Sadu ORGANIZACIONI ODBORProf. dr Dragana Đilas, predsednikProf. dr Tatjana Ivković Kapicl, sekretar NAUČNI ODBORProf. dr Tibor Tot, predsednik ČlanoviProf. dr Ferenc VickoProf. dr Ružica MaksimovićProf. dr Sanja StojanovićProf. dr