VESTI

Biografije predavača – Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović II Srpski senološki kongres

Viktorija Vučaj-Ćirilović rođena je 1970. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu  1995. godine. Viktorija Vučaj-Ćirilović je 2001. godine položila specijalisticki ispit iz Radiologije. Magistarski rad je odbranila 2004. godine, a doktorsku disertaciju 2009. godine. Viktorija Vučaj-Ćirilović je zaposlena na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, trenutno u zvanju 

Biografije predavača – Prim. dr sci. med. Ljiljana Stamatović II Srpski senološki kongres

Prim. dr sci. med. Ljiljana Stamatović je zaposlena na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije od 1986. godine. Na Klinici za medikalnu onkologiju obavlja funkciju načelnika Odeljenja za hemioterapiju malignih tumora dojke i ginekoloških malignoma. Prim. dr sci. med. Ljiljana Stamatović je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1983.

Biografije predavača – Vesna Kostić II Srpski senološki kongres

Vesna Kostić je rođena 1958., u Podgorici, Crna Gora. Vesna Kostić je Master psiholog (zvanje stečeno na Filozofskomi fakultetu, Univerziteta u Beogradu) i specijalista kliničke psihologije (Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu). Vesna Kostić obavlja posao kliničkog psihologa u kliinici za ginekologiju i akušerstvo KCS, predsednica je udruženja Savetovališta za psihoonkologiju,

Biografije predavača – Dr sci. med. Ivana Božović-Spasojević II Srpski senološki kongres

Dr sci. med. Ivana Božović-Spasojević je načelnik Dnevne bolnice za hemioterapiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Dr Božovic-Spasojević je specijalista interne medicine, subspecijalista onkolog, magistar u oblasti Kliničke farmakologije i doktor nauka u onkologiji. Doktorat u oblasti karcinoma dojke, odnosno prognostičke uloge androgenog receptora u ranom karcinomu dojke, dr