VESTI

Biografije predavača – Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović II Srpski senološki kongres

Viktorija Vučaj-Ćirilović rođena je 1970. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu  1995. godine. Viktorija Vučaj-Ćirilović je 2001. godine položila specijalisticki ispit iz Radiologije. Magistarski rad je odbranila 2004. godine, a doktorsku disertaciju 2009. godine. Viktorija Vučaj-Ćirilović je zaposlena na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, trenutno u zvanju