TUBERKOLOZA DOJKE – PRIKAZ SLUČAJA

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

Autori – R. Rakocevic1, D. Vujovic2, A. Kneževic3
1Dom Zdravlja „Dimitrije Dika Marenic“ Danilovgrad, Crna Gora
2Dom Zdravlja Podgorica, Crna Gora
3Opšta bolnica Bijelo Polje, Crna Gora

Tuberkoloza dojke je retko oboljenje, javlja se kod žena u reproduktivnom periodu (trudnoća i laktacija), ređe u menopauzi. Nastaje na tri načina: limfogeno, per continuitatem i hematogenim putem.
Pravovremena dijagnostika zapaljenskih oboljenja dojke kombinacijom dijagnostičkih metoda i PH analizom, predstavlja put za diferenciranje zapaljenskih od malignih oboljenja dojke.
Pacijentkinja starosti 34 godine, tri porođaja, sa pozitivnom porodičnom anamnezom, redovno kontrolisana, javlja se zbog bola i crvenila desne dojke i uvlacenja bradavice. Klinički nalaz: šira zona otvrduća u centralnim ka lateralnim partijama desne dojke, slabo pokretna, sa pasivnim angažovanjem kože i blagim uvlačenjem bradavice.
UZ dojki: u desnoj dojci, u predelu GSK, zona narušena arhitektonike sa kolekcijom cističnih zona, a u aksilarnom produžetku iste dojke vidi se hipoehogena promena veličine oko 14mm sa pojačanjem ehoa pozadi.
BI RADS DD 4a
MR dojki: velika zona patološkog intenziteta u lateralnom aspektu desne dojke, ekstendira čitavom dužinom korpusa dojke od retromamilarnog konusa do pektoralnog mišica (oko 120x50mm).
BI RADS DD 4c
Uraeđna je core biopsija koja nije našla maligne celije.
Uraena je tumorektomija koja je ukazala da se radi o tuberkolozi dojke.
Iako jako retka, tuberkoloza dojke može biti jedan od uzroka zapaljenskih procesa u dojkama.