UZMITE UČEŠĆE NA PRVOM SRPSKOM SENOLOŠKOM KONGRESU

Senološko udruženje Srbije organizuje Prvi srpski senoloski kongres, od 31.marta  do 01.aprila u prostorijama Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, a kojem će iskustva i znanja razmenjivati najbolji domaći i strani stručnjaci iz oblasti koja se bavi promenama i bolesti dojke.

Ovo je prvi put da se kod nas organizuje ovakav multidisciplinarni kongres na kom će se sresti domaći stručnjaci svih specijalnosti koje se bave bolestima dojke. Na istom mestu će se naći patolozi, hirurzi, radiolozi, medikalni onkolozi, psiholozi, radioterapeuti i mnogi drugi, jer je nasa međusobna saradnja jedan od najbitnih činilaca u pravilnom lečenju naših pacijenata i to je nešto na čemu se danas insistira i u svetskim razmerama.

Savremena medicina je izrazito napredovala u oblasti tehnoloških dostignuća i dijagnostike karcinoma dojke, ali i u novim lekovima koji zajedno utiču da rak dojke bude sasvim izlečiva bolest, a to je i jedini cilj.

Na ovom skupu će biti prikazano mesto svih dijagnostickih metoda i njihova pravilna i racionalna primena, zatim optimalni hirurški postupci u lečenju tumora, kao i najnoviji lekovi kojima se mogu uspešno lečiti čak i pacijenti sa uznapredovalom bolešću, ali i najsavremenije mogućnosti estetske hirurgije u tretiranju dojki kod zdravih žena i žena lečenih od karcinoma dojke.

Osim renomiranih predavača svih specijalnosti koji se bave dojkom iz naše zemlje, na kongresu ce predavati i predavači iz Švedske, Turske, Slovenije i Hrvatske, sa kojima imamo plodonosnu stručnu i naučnu saradnju, a koji će ovom prilikom svojim iskustvima unaprediti naša znanja.

Sve savremene načine dijagnostike i lečenja dojke imamo i mi u našoj zemlji  i u tome ne zaostajemo u odnosu na razvijene zemlje Zapada,  ali postoji izrazita neujednačenost između pojedinih zdravstvenih centara u Srbiji i ovaj skup između ostalog ima za cilj da unaprede znanja i protokoli u svim našim bolnicama.

 

Ukoliko želite da objavite prilog o ovom događaju možete nas kontaktirati na

senologija@gmail.com ili kongres@senologija.rs.