VIDEO. SESIJA – RADIOLOGIJA. 1.4.2017. PRVI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES

Radno predsedništvo:

Prof. dr Boris Brkljačić,

Prof. dr Dragana Đilas

 

Prof. dr Boris Brkljačić (Hrvatska)

Mesto perkutane RF ablacije i krioterapije karcinoma dojke: gde je mesto minimalno invazivne terapije karcinoma dojke?

 

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović – Savremeni radiološki protokol u dijagnostici karcinoma dojke