ČLANSTVO U SENOLOŠKOM UDRUŽENJU SRBIJE

ČLANSTVO U SENOLOŠKOM UDRUŽENJU SRBIJE

SENOLOŠKO UDRUŽENJE SRBIJE je osnovano kako bi se ostvarila čvrsta veza i plodonosna saradnja između svih specijalnosti koji se bave promenama i bolestima dojke, a u cilju unapređenja zdravlja i kvaliteta života pacijenata. Internacionalno Senološko udruženje (SIS), osnovano 1976. godine u Strazburu (Francuska), danas povezuje nacionalna senološka udruženja širom sveta sa istim ciljem.

Uplata članarine vrši se u pošti ili bilo kojoj banci, prema sledećim instrukcijama:

 

Primalac uplate: Senološko udruženje Srbije, 21208 Sremska Kamenica, Put doktora  Goldmana 4.

 

Iznos članarine: 3.000,00 RSD

 

Broj računa: 285-2215090000054-77

 

Poziv na broj: upisati godinu za koju se uplaćuje članarina

 

Pristupnicu i dokaz o uplati članarine poslati na sledeću e-mail adresu:

 

jasmina.konstantinovic@gmail.com

 

ili poštom na adresu Udruženja.

Formular za pristup možete preuzeti ovde