ČLANSTVO U SENOLOŠKOM UDRUŽENJU SRBIJE

ČLANSTVO U SENOLOŠKOM UDRUŽENJU SRBIJE

SENOLOŠKO UDRUŽENJE SRBIJE je osnovano kako bi se ostvarila čvrsta veza i plodonosna saradnja između svih specijalnosti koji se bave promenama i bolestima dojke, a u cilju unapređenja zdravlja i kvaliteta života pacijenata. Internacionalno Senološko udruženje (SIS), osnovano 1976. godine u Strazburu (Francuska), danas povezuje nacionalna senološka udruženja širom sveta sa istim ciljem.

Uplata članarine vrši se u pošti ili bilo kojoj banci, prema sledećim instrukcijama:

 

Primalac uplate: Senološko udruženje Srbije, 21208 Sremska Kamenica, Put doktora  Goldmana 4.

 

Iznos članarine: 3.000,00 RSD

 

Broj računa: 285-2215090000054-77

 

Poziv na broj: upisati godinu za koju se uplaćuje članarina

 

Pristupnicu i dokaz o uplati članarine poslati na sledeću e-mail adresu:

 

jasmina.konstantinovic@gmail.com

 

ili poštom na adresu Udruženja.

Formular za pristup možete preuzeti ovde

OSNIVAČI SUS-a

 

Prof.dr Dragana Đilas (predsednik)

Prof.dr Andrija Golubović (zamenik predsednika)

Prof.dr Miroslav Granić (sekretar)

Doc.dr Tatjana Ivković-Kapicl

Doc.dr Siniša Kojić

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Prof.dr Dragana Đilas

Prof.dr Andrija Golubović

Doc.dr Tatjana Ivković-Kapicl

Prof. dr Dragana Bogdanović-Stojanović

Doc.. dr Ferenc Vicko

Doc. dr Ivan Marković

Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović

dr sci. med. Ivana Božić Spasojević

prim. dr sci. med. Snežana Šušnjar

asist. dr sci. med. Marko Buta

prof. dr Lazar Popović

 

SEKRETAR NAUČNOG ODBORA

 

Doc. dr Nataša Prvulović-Bunović

 

SEKRETAR KANCELARIJE

 

dr sci. med. Jasmina Boban

PRISTUP U ČLANONSTVO

Preuzmite ovde