ČLANSTVO U SENOLOŠKOM UDRUŽENJU SRBIJE

ČLANSTVO U SENOLOŠKOM UDRUŽENJU SRBIJE

SENOLOŠKO UDRUŽENJE SRBIJE je osnovano kako bi se ostvarila čvrsta veza i plodonosna saradnja između svih specijalnosti koji se bave promenama i bolestima dojke, a u cilju unapređenja zdravlja i kvaliteta života pacijenata. Internacionalno Senološko udruženje (SIS), osnovano 1976. godine u Strazburu (Francuska), danas povezuje nacionalna senološka udruženja širom sveta sa istim ciljem.

Uplata članarine vrši se u pošti ili bilo kojoj banci, prema sledećim instrukcijama:

 

Primalac uplate: Senološko udruženje Srbije, 21208 Sremska Kamenica, Put doktora  Goldmana 4.

 

Iznos članarine: 3.000,00 RSD

 

Broj računa: 105-2486844-58

 

Poziv na broj: upisati godinu za koju se uplaćuje članarina

 

Pristupnicu i dokaz o uplati članarine poslati na sledeću e-mail adresu:

 

jasmina.konstantinovic@gmail.com

 

ili poštom na adresu Udruženja.

Formular za pristup možete preuzeti ovde

OSNIVAČI SUS-a

 

dr sc. med. Dragana Đilas (predsednik)

Prof. dr Andrija Golubović (zamenik predsednika)

Prof. dr Miroslav Granić (sekretar)

Prof. dr Tatjana Ivković-Kapicl

Doc. dr Siniša Kojić

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

dr sc. med. Dragana Đilas

Prof. dr Andrija Golubović

Prof. dr Tatjana Ivković-Kapicl

Prof. dr Dragana Bogdanović-Stojanović

Prof. dr Ferenc Vicko

Prof. dr Ivan Marković

Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović

dr sc. med. Ivana Božić Spasojević

prim. dr sc. med. Snežana Šušnjar

asist. dr sci med. Marko Buta

prof. dr Lazar Popović

 

SEKRETAR UDRUŽENJA

asist. dr Milan Popović

 

Stručno telo nadležno za recenziranјe (kontrolu kvaliteta) programa KE u okviru Senološkog udruženјa  Srbije:

dr sc. med. Dragana Đilas

prof. dr Lazar Popović

Prof. dr Ferenc Vicko

 

 

PRISTUP U ČLANONSTVO

Preuzmite ovde